Kristin Linnerud

Kristin Linnerud

Professor

  • Seksjon for fornybar energi og skogvitenskap

Jeg er utdannet økonom og professor i fornybar energi ved NMBU med en bistilling ved Høgskulen på Vestlandet. 

Jeg er opptatt av hvordan utforme økonomisk politikk som sikrer en overgang til et bærekraftig energisystem i en verden som blir stadig mer usikker (klima, teknologi, marked, politikk).

Jeg har en mastergrad i finans fra London School of Economics og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole.

Jeg underviser og veileder studenter i praktisk anvendelse av investerings- og finansieringsteori for energisektoren ved NMBUs Bachelor- og Masterstudie i fornybar energi. Jeg veileder også PhD studenter, og investeringer i energisektoren og klimarisiko er et viktig tema. 

Jeg forsker på investeringer i kraftsektoren og hvordan disse påvirkes av usikker klimapolitikk og klimaendringer, samt samfunnsaksept. Jeg forsker også på det globale konseptet bærekraft, og spesielt på hvordan redusere målkonflikter mellom FNs bærekraftsmål på energiområdet. 

Mitt arbeid reflekterer en teoretisk/metodisk kunnskap om mikroøkonomi, atferdsøkonomi, miljøøkonomi, økonometri/statistikk, finans og realopsjonsteori.

 Jeg har hatt forskningsopphold ved Oxford University (2015, 2016, 2018), London University College (2014, 2015), London School of Business (2014), and Oxford Brookes University (2005-06).

Jeg har initiert, ledet og tatt del i forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og EU. Disse prosjektene inkluderer partnere fra næringslivet, offentlig sektor og interesseorganisasjoner. Jeg deltar for tiden i forskningsenteret FME NTRANS og prosjektene ENABLE og RESILIENT finansiert at Forskningsrådets store energiprogram ENERGIX. 

Jeg sitter i dag i Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp i Forskningsrådet, og har mange års styreerfaring fra kraftselskap og kraftintensiv industri.