Ivan Dragicevic

Ivan Dragicevic

Seniorrådgiver

 • Fakultetsadministrasjon, BIOVIT

Seniorrådgiver - forskning og innovasjon

Hoved oppgaver:

 • Fakultetsansvarlig for forskningsadministrasjon
 • Fakultetsansvarlig for EU forretningsutvikling
 • Analyse og utviklingsarbeid knyttet til fakultetets satsning innen forskning og innovasjon
 • Prosjektoppfølging inkludert rådgivende og administrativ støtte til internasjonalisering og tverrfaglig samarbeid
 • Saksforberedende arbeid for fakultetets utvalg / Forskningsutvalget
 • Administrativ kvalitetssikring i forbindelse med vitenskapelig produksjon
 • Administrativt utviklingsarbeid innenfor Fakultets forskningsområder
  • Ekstern finansiering av forskning (NFR; Nordiske finansieringskilder)
  • Forskningsstøtte
  • Innovasjon og eksternt samarbeid
  • Kvalitetsanalyser
  • Utviklingsarbeid
  • Forretningsutvikling