Ingrid Merete Ødegård

Ingrid Merete Ødegård

Førsteamanuensis

 • Institutt for landskapsarkitektur

Landskapsarkitekt MNLA, uteksaminert Ås 1990. Ansatt som prosjekterende landskapsarkitekt i Grindaker AS landskapsarkitekter fra 1990-2003. Ansatt som 1.amanuansis på NMBU fra 2004. Tema: Flerfunskjonelle blågrønne strukturer / blågrønn infrastruktur, bruk av overvann som resurs, grønne tak, regnbed etc. Undervisning i terrengforming og detaljprosjektering på bachelornivå og blågrønne strukturer med overvann som ressurs på masternivå. Leder av Norges landskapslaboratorium NMBU   https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/institutt/la/landskapslaboratoriet og nestleder av NMBUs bærekraftsarena TOWARDS - Bærekraftige byer og lokalsamfunn https://www.nmbu.no/en/projects/node/42976

Representerer LANDSAM i nytt masterprogram i Urbant Landbruk med oppstart 2021 

  • Undervisning detaljprosjektering landskapsarkitektur
  • Flerfunskjonelle blågrønne strukturer / Blågrønn infrastruktur
  • Overvann som resurs
 •  

  Ansvarlig for masterkurset LAA 340 "Blå og grønne strukturer i urbane områder" fra 2018-

  Veiledning masteroppgaver. Mange masteroppgaver innenfor tema flerfunskjonell blågrønn struktur / blågrønn infrastruktur.

  Medlærer som LANDSAM representant i Master i Urbant Landbruk med oppstart 2021