Helen Kristine French

Helen Kristine French

Professor

  • Seksjon for jord- og vannfag

Hydrogeolog fra Norges landbrukshøgskole (Nå Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, NMBU) med doktorgrad fra 1999 på tema transport og nedbrytning av avisingskjemikalier i umettet sone på Gardermoen. Jobber med forskningsprosjekter relatert til vann og forurensningstransport i grunnen. Flere av disse prosjektene har vært på Gardermoen der det er etablert en forskningsstasjon for eksperimentelle studier i umettet sone. Arbeidsmetoder er felt- og laboratorieforsøk inkludert bruk av geofysiske måleteknikker og grunnvannsmodellering. Har ansvar for tre kurs innen hydrogeologi på NMBU