Elena Therese Wulff-Vester

Elena Therese Wulff-Vester

Rådgiver

  • Fakultetsadministrasjon, REALTEK

Studieveileder på REALTEK. 

Har hovedansvar for følgende studieprogram, men kan stort sett svare på spørsmål ang. alle studieprogrammene ved Realtek:

- 5.årig master (siv.ing.) i Datavitenskap
- 5.årig master (siv.ing.) i Anvendt robotikk
- 5.årig master (siv.ing.) i Industriell økonomi
- 5.årig master (siv.ing.) i Maskin-, prosess- og produktutvikling

-2. årig master i Data Science

Kan ellers svare på det meste ang. gradsoppgaver og eksamen ved Realtek.