Eirik Ogner Jåstad

Eirik Ogner Jåstad

Førsteamanuensis

  • Seksjon for fornybar energi og skogvitenskap

Jeg er forsker på fornybar energi ved NMBU. Jeg har to forskningsområder den enn er framtidens energisystem og den andre er framtidens skogsektor med fokus på bioenergi og biodrivstoff. Til forskningen min bruker jeg energisystemmodellen Balmorel og skogsektormodellen Nordic Forest Sector Model (NFSM). Modellene bruker jeg til å forske på økonomiske spørsmål knyttet til energimarkedet, klimavennlige energiløsninger og systemeffekter av ulike politiske og teknologiske endringer.