Christiaan Henkel

Christiaan Henkel

Forsker

  • Genombiologi

Jeg forsker på genombiologi, i hovedsak med bruk av enkeltcelletranskriptomikk og nanopore-sekvensering. I nåværende arbeid fokuserer jeg på å kartlegge utviklingen av yngel av ulike fiskearter.