Studieavdelingen

Avdelingen gir støtte til studenter og ansatte innenfor en rekke områder knyttet til undervisning.

Vennligst kontakt Studentenes informasjonsTorg (SiT) for student spørsmål 

Telefon: 67 23 01 11
E-post: sit@nmbu.no

For andre spørsmål vennligst kontakt 

Ansatte i studieavdelingen 

Published 19. januar 2016 - 11:28 - Updated 12. november 2020 - 10:27