Kommunikasjonsavdelingen

Forskningsformidling og studierekruttering er våre hovedoppgaver, men vi håndterer også media, web, grafikk og foto.

Om oss

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for studentrmarkedsføring, forskningsformidling, informasjon, omdømme og samfunnskontakt.

Medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen

(… og hvem gjør hva)

Kommunikasjons- avdelingen

- Forskningsformidling
- Studentrekruttering
- Mediakontakt
- Webutvikling og vedlikehold 
- Grafisk design
- Foto