Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga

Næ hånd serveringsposisjon

Om oss

Om kommunikasjonsavdelinga

Om kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga har ansvar for formidling, marknadsføring, studentrekruttering, omdømme og samfunnskontakt.

Tilsette i kommunikasjonsavdelinga

Tilsette i kommunikasjonsavdelinga

Her er ei oversikt over medarbeidarar i avdelinga og kven som gjer kva.

Kommunikasjons- avdelinga

- Forskingsformidling
- Studentrekruttering
- Mediakontakt
- Nettsider
- Visuell profil
- Foto og film