Kommunikasjonsavdelingen

Forskningsformidling, studentrekruttering og mediekontakt er våre hovedoppgaver.

Om oss

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for forskningsformidling, markedsføring, studentrekruttering,  informasjon, omdømme og samfunnskontakt.

Medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen

(… og hvem gjør hva)

Kommunikasjons- avdelingen

- Forskningsformidling
- Studentrekruttering
- Mediakontakt
- Webutvikling og vedlikehold 
- Grafisk design
- Foto