Kommunikasjonsavdelingen

Forskningsformidling og studierekruttering er våre hovedoppgaver, men vi håndterer også media, skolebesøk, web, grafikk og foto.

Om oss

Kommunikasjonsavdelingen (KA)

Kommunikasjonsavdelingen har oppgaver knyttet til studentrekruttering, informasjon, samfunnskontakt og forskningsformidling.

Medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen

(… og hvem gjør hva)

Kommunikasjons- avdelingen

- Forskningsformidling
- Studentrekruttering
- Mediakontakt
- Skolebesøk
- Webutvikling og vedlikehold 
- Grafisk design
- Foto