Kommunikasjonsavdelinga

Næ hånd serveringsposisjon
Forskingsformidling, studentrekruttering og mediekontakt er våre hovudoppgåver.
Animert logo

Om Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga har ansvar for forskingsformidling, marknadsføring, studentrekruttering, informasjon, omdømme og samfunnskontakt.

Cirkusbygningen med tuntreet i front.

Medarbeidarar i Kommunikasjonsavdelinga

Her er ei oversikt over medarbeidarar i avdelinga og kven som gjer hva.

Kommunikasjons- avdelinga

- Forskingsformidling
- Studentrekruttering
- Mediakontakt
- Nettsider
- Visuell profil
- Foto