Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga

Næ hånd serveringsposisjon

Forskingsformidling, studentrekruttering og mediekontakt er våre hovudoppgåver.

Om oss

Om Kommunikasjonsavdelinga

Om Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga har ansvar for formidling, marknadsføring, studentrekruttering, omdømme og samfunnskontakt.

Tilsette i kommunikasjonsavdelinga

Tilsette i kommunikasjonsavdelinga

Her er ei oversikt over medarbeidarar i avdelinga og kven som gjer kva.

Kommunikasjons- avdelinga

- Forskingsformidling
- Studentrekruttering
- Mediakontakt
- Nettsider
- Visuell profil
- Foto