Kommunikasjonsavdelingen

Forskningsformidling og studierekruttering er våre hovedoppgaver, men vi håndterer også media, skolebesøk, web, grafikk og foto.

Om oss

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for studentrmarkedsføring, forskningsformidling, informasjon, omdømme og samfunnskontakt.

Medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen

(… og hvem gjør hva)

Kommunikasjons- avdelingen

- Forskningsformidling
- Studentrekruttering
- Mediakontakt
- Skolebesøk
- Webutvikling og vedlikehold 
- Grafisk design
- Foto