Servicetorget

Servicetorget er lokalisert i Cirkus (Universitetstunet 3) på Campus Ås.

Servicetorget

Servicetorget ligger i 1. etg.  i Cirkus (på Universitetstunet 3), campus Ås, med innganger fra Universitetstunet og ut mot Tårnbygningen.

Tjenester ved Servicetorget:

Sentralbord 
Sentralbordet håndterer telefoni på NMBUs hovednummer 67 23 00 00. Vi kan også kontaktes for å legge fraværsmeldinger på ansatte inn i telefonsystemet.

Ekspedisjon
Servicetorget er hovedekspedisjon for NMBU. Vi tar imot besøkende og loser dem videre inn i NMBU-systemet. I ekspedisjonen på Ås er det ei sittegruppe, og noen aviser er tilgjengelig for de som vil sitte her og lese.

Hittegods
Servicetorget i Cirkus mottar noe hittegods fra Campus Ås. Finner du tapte gjenstander eller savner du noe, ta kontakt med oss enten ved personlig oppmøte eller over telefon.

Posttjeneste
Posttjenesten på Campus Ås er også lokalisert i servicetorget. Posttjenesten ekspederer innkommet og utgående post og distribuerer ekstern og intern post på hele Campus Ås.

Adgangskort 
Servicetorget på Campus Ås kan produsere adgangskort til ansatte, studenter og assosierte. Ta kontakt på tlf. 67 23 00 00 på forhånd, så er du sikker på at vi har kapasitet til å produsere kort til deg når du kommer.  

Utlån av rom
Servicetorget administrerer tilfeldig/korttidsleie av rom på Campus Ås utenom ordinær arbeidstid for egne studenter og ansatte ved NMBU i hht. vedtatt regelverk.

Published 18. september 2014 - 12:57 - Updated 20. september 2018 - 9:46