IT-avdelinga

Avdelinga har også ansvar for sentralbord og servicetorg.

Treng du hjelp til tilgang, studentsystemer, nettverk med vidare? Du finn mykje informasjon på denne sida: Support.

Dersom du ikkje finn informasjonen du er ute etter på support-sida vår, kan du kontakte oss enten på e-post, it@nmbu.no, eller telefon 67 23 05 55. Telefonen er betjent mandag-fredag 08.00-15:45 (15.00 sommartid)

 

Leiar for avdelinga.

Nettverk, datasenter (herunder lagring og virtualisering), backup, samhandlingstenestar, identitetsforvalting, sikkerheit

Ansvarleg for IT brukerstøtte overfor tilsette og studentar. Ved behov for hjelp, ta kontakt via https://nmbuhjelp.nmbu.no, it@nmbu.no eller telefon 67230555.

Drift, sikkerheit og utvikling av fagsystem.

Strategi og oppfølging av leiinga, informasjonssikkerheit, innkjøpsavtaler for IKT, prosjektoppfølging, IKT-koordinering for Samlokaliseringsprosjektet og kontaktpunkt overfor Statsbygg.

Published 29. august 2014 - 13:27 - Updated 16. juni 2021 - 14:49