IT-avdelinga

  • Website
    Foto
    pixabay.com

IT-avdelinga ved NMBU har ansvar for drift- og brukerstøtte.

av IT

IT-avdelinga

Avdelinga har også ansvar for sentralbord og servicetorg.

Treng du hjelp til tilgang, studentsystemer, nettverk med vidare? Du finn mykje informasjon på denne sida: Support.

tbd

Leiar for avdelinga.

Nettverk, datasenter (herunder lagring og virtualisering), backup, samhandlingstenestar, identitetsforvalting, sikkerheit

IT-støtte overfor tilsette og studentar. Ansvar for datasalar og AV-utstyr i undervisningsrom.

Drift, sikkerheit og utvikling av fagsystem.

Strategi og oppfølging av leiinga, informasjonssikkerheit, innkjøpsavtaler for IKT, prosjektoppfølging, IKT-koordinering for Samlokaliseringsprosjektet og kontaktpunkt overfor Statsbygg.

Published 29. august 2014 - 13:27 - Updated 15. august 2017 - 13:11