IT-avdelinga

  • Website
    Foto
    pixabay.com

IT-avdelinga ved NMBU har ansvar for drift- og brukerstøtte.

av IT

IT-avdelinga

Avdelinga har også ansvar for sentralbord og servicetorg.

Treng du hjelp til tilgang, studentsystemer, nettverk med vidare? Du finn mykje informasjon på denne sida: Support.

 

Leiar for avdelinga.

Nettverk, datasenter (herunder lagring og virtualisering), backup, samhandlingstenestar, identitetsforvalting, sikkerheit

Ansvarleg for IT brukerstøtte overfor tilsette og studentar. Ved behov for hjelp, ta kontakt via informasjonen til høgre.

Drift, sikkerheit og utvikling av fagsystem.

Strategi og oppfølging av leiinga, informasjonssikkerheit, innkjøpsavtaler for IKT, prosjektoppfølging, IKT-koordinering for Samlokaliseringsprosjektet og kontaktpunkt overfor Statsbygg.

Published 29. august 2014 - 13:27 - Updated 30. september 2020 - 14:22