Forskningsavdelingen

Våre medarbeidere:

  • gir rådgivning i forbindelse med finansieringskilder, initiering og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering, kontrakter, avtaler og immaterielle rettigheter (IPR)
  • koordinerer universitetets forskerutdanning
  • gir støtte og veiledning til ansatte, studenter og næringsliv innenfor kommersialisering og innovasjon
  • er administrativ og strategisk rådgiver for universitetsledelsen, universitetsstyret og forskningsutvalget

Lenker til mer informasjon:

Du finner informasjon om forskningen som utføres ved NMBU på denne nettsiden: Forskning ved NMBU

 

 

Hvem gjør hva:

Nestleder. Sekretariat for NMBUs forskningsutvalg, NMBUs Talentutviklingsprogram, forskningsinfrastruktur, forskningsdata, innovasjon og entreprenørskap.

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

tbd

Forskningsetikk, personvern i forskning, brukeradministrator og kontakt NSD, virksomhetsstyring

Internasjonalt forskningssamarbeid, programkoordinator NORHED-II, kontakt for INTPART/NORPART/UTFORSK, samarbeid med Universitetet i Minnesota og Peder Sather Centre ved Berkeley University, institusjonskoordinator for NMBUs samarbeid med Hawassa/Mekelle universitetene i Etiopia, kontakt for NMBU-Norad rammeavtale.

Samarbeid NMBU eksterne aktører, utenlandsstipend, NMBUs forskningspriser og Life Science-samarbeidet med UiO.

Rådgivning EU-søknader (Horisont Europa/Horisont 2020, ERA-net, JPI, COST), PES og POS midler.

Rådgivning EU-søknader (Horisont Europa/Horisont 2020, ERA-net, JPI, COST).

EU-finansiert forskning, rådgivning EU-søknader

Forskerutdanning, rådgivning innen ekstern finansiering av forskning (Forskningsrådet, FFL-JA og andre nasjonale og nordiske finansieringskilder), NMBUs bærekraftsarenaer, utenlandsstipend.

Forskerutdanning, ph.d.-administrasjon (vitnemål m.m), generelle administrative oppgaver, web-admin

Entreprenørskapslandsbyen i Ås - samarbeidsprosjekt med Viken

Published 25. januar 2016 - 15:52 - Updated 31. mars 2022 - 11:27