Forskningsavdelingen

Våre medarbeidere:

  • gir rådgivning i forbindelse med finansieringskilder, initiering og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering, kontrakter, avtaler og immaterielle rettigheter (IPR)
  • koordinerer universitetets forskerutdanning
  • gir støtte og veiledning til ansatte, studenter og næringsliv innenfor kommersialisering og innovasjon
  • er administrativ og strategisk rådgiver for universitetsledelsen, universitetsstyret og forskningsutvalget

Lenker til mer informasjon:

Du finner informasjon om forskningen som utføres ved NMBU på denne nettsiden: Forskning ved NMBU

 

 

Hvem gjør hva:

Nestleder. Sekretariat for NMBUs forskningsutvalg, NMBUs Talentutviklingsprogram, forskningsinfrastruktur, forskningsdata, innovasjon og entreprenørskap.

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

Forskningsetikk, personvern i forskning, brukeradministrator og kontakt NSD, virksomhetsstyring

Internasjonalt forskningsamarbeid, NORHED, Intpart, Norpart, samarbeid med Universitetet i Minnesota og Peder Sather Centre ved Berkeley University, institusjonskontakt for NMBUs samarbeid med to universiteter i Etiopia.

Samarbeid NMBU eksterne aktører, utenlandsstipend, NMBUs forskningspriser og Life Science-samarbeidet med UiO.

Rådgivning EU-søknader (Horisont Europa/Horisont 2020, ERA-net, JPI, COST), PES og POS midler.

Rådgivning EU-søknader (Horisont Europa/Horisont 2020, ERA-net, JPI, COST).

EU-finansiert forskning, rådgivning EU-søknader

Forskerutdanning, kontakt ang. finansiering Forskningsrådet, FFL-JA og andre nasjonale og nordiske finansieringskilder og NMBUs bærekraftsarenaer.

Forskerutdanning, ph.d.-administrasjon (vitnemål m.m), generelle administrative oppgaver, web-admin

Published 25. januar 2016 - 15:52 - Updated 6. januar 2022 - 11:17