Forskningsavdelingen

Våre medarbeidere:

  • gir rådgivning i forbindelse med finansieringskilder, initiering og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering, kontrakter, avtaler og immaterielle rettigheter (IPR)
  • koordinerer universitetets forskerutdanning
  • gir støtte og veiledning til ansatte, studenter og næringsliv innenfor kommersialisering og innovasjon
  • er administrativ og strategisk rådgiver for universitetsledelsen, universitetsstyret og forskningsutvalget

Lenker til mer informasjon:

Du finner informasjon om forskningen som utføres ved NMBU på denne nettsiden: Forskning ved NMBU

 

 

Hvem gjør hva:

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

(for tiden i permisjon)

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

(vikar for Mari Augensen Mathisen)

Internasjonalt forskningsamarbeid, NORHED, samarbeid med Universitetet i Minnesota, kommunikasjonsrådgiver til EU søknader.

Nestleder og seniorrådgiver. Forskningspolitikk og strategiutvikling, rådgiving forskning og forskerutdanning, toppforskning og talentutvikling.

Forskerutdanning: opptak og avslutning, doktorgradsmodul i Felles Studentsystem, vitnemål, forskrifter.

EU-finansiert forskning (Horisont 2020, ERA, JPI, COST, PES-midler, konsulentbistand til søknadsskriving).

EU-finansiert forskning, rådgivning EU-søknader

PhD admin, generelle administrative oppgaver, web-admin

Nasjonal og internasjonal forskningspolitikk, «Det grønne skiftet», Forskningspriser, Vitenskapelig infrastruktur, NMBUs samarbeid med Universitetet i Oslo og Forskningsparken i Oslo.

Forskningsetikk, personvern i forskning, brukeradministrator og kontakt NSD, virksomhetsstyring

Nasjonal og nordisk forskningspolitikk, ekstern finansiering av forskning, utenlandsstipend

EU-finansiert forskning, rådgivning EU-søknader

Published 25. januar 2016 - 15:52 - Updated 21. august 2020 - 13:03