Forskningsavdelingen

Våre medarbeidere:

  • gir rådgivning i forbindelse med finansieringskilder, initiering og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering, kontrakter, avtaler og immaterielle rettigheter (IPR)
  • koordinerer universitetets forskerutdanning
  • gir støtte og veiledning til ansatte, studenter og næringsliv innenfor kommersialisering og innovasjon
  • er administrativ og strategisk rådgiver for universitetsledelsen, universitetsstyret og forskningsutvalget

Lenker til mer informasjon:

Du finner informasjon om forskningen som utføres ved NMBU på denne nettsiden: Forskning ved NMBU

 

 

Hvem gjør hva:

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

Internasjonalt forskningsamarbeid, NORHED, samarbeid med Universitetet i Minnesota, kommunikasjonsrådgiver til EU søknader.

NMBU utenlandsstipend for vitenskapelig ansatte og ph.d.-kandidater + postdoktorer, NMBUs Forskningspris og Alf Bjørseths Inspirasjonspris, superbruker FS Doktorgradsmodulen, samarbeid NMBU-UiO om årlige Life Science-dager, forskerutdanning og ph.d.-/dr.philos.-grader (backoffice ressurs).

EU-finansiert forskning, rådgivning EU-søknader, PES-midler, konsulentbistand til søknadsskriving (Horisont Europa/Horisont 2020, ERA-net, JPI, COST)

EU-finansiert forskning, rådgivning EU-søknader

PhD admin, generelle administrative oppgaver, web-admin

Forskningsetikk, personvern i forskning, brukeradministrator og kontakt NSD, virksomhetsstyring

Nasjonal og nordisk forskningspolitikk, strategiutvikling, ekstern finansiering av forskning, eksternt samarbeid, forskerutdanning, NMBUs bærekraftsarenaer, utenlandsstipend

EU-finansiert forskning, rådgivning EU-søknader

Published 25. januar 2016 - 15:52 - Updated 9. september 2021 - 8:29