Parkering for ansatte ved campusinstitusjoner

APCOA Parking Norway AS (tidligere EuroPark) som håndhever parkeringsordningen for NMBU 

Klikk på din institusjon for å få mer informasjon om registrering av kjøretøy. Husk at det kun kan parkeres et kjøretøy per ansatt. For å benytte ladeplasser må avstanden mellom bosted og campus Ås (Meierikrysset) være minimum 20 km en veg og kjøretøyet må ha behov for lading. 

Veterinærinstituttet (send e-post med navn og mobilnummer for å få tilgang til parkeringsløsningen)

Nibio (send e-post med navn og mobilnummer for å få tilgang til parkeringsløsningen)

Vitenparken (send e-post med navn og mobilnummer for å få tilgang til parkeringsløsningen)

SiÅs (send e-post med navn og mobilnummer for å få tilgang til parkeringsløsningen)

ITAS  - Instrumenttjenesten (send e-post med navn og mobilnummer for å få tilgang til parkeringsløsningen)

ITAS - Scanmatic (send e-post med navn og mobilnummer for å få tilgang til parkeringsløsningen)

Åkebakke barnehage (send e-post med navn og mobilnummer for å få tilgang til parkeringsløsningen)

Etter å ha sendt e-posten vil det gå litt tid før du får svar. Registreringsløsningen er ikke klar.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Ansatte kan nå ha registrert to kjøretøy i apcoa Flow appen.  Se lenken.  Du trenger ikke lenger bytte bil slik som tidligere. Ansatte som har en servicebil og ønsker å registrere to biler i avtalen bør ta kontakt med Driftssenteret parkering@nmbu.no, for å være sikker på at dette blir riktig.
 • Parkeringen er gratis. 
 • Ved behov for HC plass for en kort periode kan ansatte sende en mail til parkering@nmbu.no som vil kunne gi digital parkeringstillatelse.
 • Servicebiler som er uniformerte som Bring, DHL, NMBU, NIBIO ol. trenger ikke digital parkeringstillatelse.
 • Behov for privatbil som servicebil. Send en forespørsel til Eiendomsavdelingen på mail parkering@nmbu.no for mer informasjon. 
 • Ved arrangementer, møter og undervisning kan det oppstå spesielle behov for ekstra parkering. Ta kontakt med parkering@nmbu.no i god tid for å finne fram til gode løsninger.

Generell informasjon om parkeringsområder:

 • Parkeringsområdene er reservert for ”ansatt” eller ”ansatt og student” alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00. I helger og offentlige fridager kan alle parkeringsplasser brukes fritt. Maksimal parkeringstid i samme parkeringslomme er 24 timer.
 • Det er tillatt å parkere inntil 15 minutter foran alle bygninger i forbindelse med av- og pålessing.
 • MC og moped må parkere på plass avsatt til bil eller MC, men kan parkere utenfor oppmerkede plasser på parkeringsplassene, hvis de ikke står til hinder for andre. MC og mopeder kan ikke parkere ved sykkelparkeringer.
 • Gjesteparkering, klikk her.
 • Parkeringskart finner du i denne lenken.

Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du henvende deg i mail til din campusinstitusjon eller se nettsiden til Apcoa https://apcoasupport.no/ Framgangsmåte ved klage på ilagt kontrollgebyr finner du på www.kontrollavgift.no

Published 12. september 2018 - 13:17 - Updated 8. juni 2022 - 14:56