Adgangskontroll og sikkerhetskamera ved NMBU

 • Adgangskontrollanlegget til Universitetet har som formål å forvalte Universitetets eiendommer og sørge for sikkerhet ved, og autorisert tilgang til, våre områder. Anlegget består av NMBUs kortlesere, og det er eiendomsavdelingen ved NMBU som er ansvarlig for anlegget. Via adgangskontrollsystemet får du tilgang til de bygg og rom som du trenger for å kunne studere eller arbeide ved NMBU, samtidig som det hindrer at personer, uten tilknytning til NMBU eller konkrete områder, får tilgang til våre lokaler.

  Hvilke opplysninger behandles

  I adgangskontrollsystemet behandler vi opplysninger som identifiserer den registrerte i tillegg til passeringsdata knyttet til den enkelte registrerte.

  Behandlingsgrunnlag

  Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i forbindelse med adgangskontroll er Personopplysningsloven m/GDPR art. 6 nr. 1 e)

 • Hvorfor bruker vi kamera?

  På NMBU bruker vi kamera som et av flere verktøy i sikkerhetsarbeidet. Det er plassert kamera over hele Campus. Disse er merket. Vi bruker dem for å forhindre tyveri og skadeverk, og ivareta personers liv og helse. De fleste kameraene brukes kun til sanntids strømming av bilder. Noen få kamera tar opptak. Disse opptakene lagres i 7 dager. Ved utlevering til politiet, kan opptak lagres i inntil 30 dager.

  Hvordan bruker vi video og sanntidsstrømming?

  Datastrømmen fra sikkerhetskameraene ved NMBU behandles i systemet Milestone. Det er sikkerhetsteamet ved NMBU som har adgang til bildene. Dersom opptak kan brukes som bevis i en sikkerhetshendelse kan de utleveres til Politiet.

  Behandlingsgrunnlag

  Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i strømming og opptak er Personopplysningsloven m/ GDPR art 6 1. e) og Forskrift om kameraovervåkning i virksomhet § 3.

  Dersom du ønsker ytterligere informasjon om NMBUs bruk av kamera kan du kontakte NMBU på telefon: 67230000