Om publikasjonspoeng og publiseringskanaler på nivå 1 og 2

Av Solveig Fossum-Raunehaug

Vitenskapelig publisering gir uttelling i form av publikasjonspoeng. NMBUs forskningsbaserte tildeling over statsbudsjettet avhenger av antall publikasjonspoeng. I utregning av publikasjonspoeng vektes vitenskapelige arbeider etter publiseringsform, nivå og forfatterandeler.   

Publisering på nivå 1 og 2:

Vitenskapelig publisering gir uttelling ut fra nivå 1 og 2. Nivå 2 gir høyest uttelling. Publiseringskanaler på nivå 2 er ment å oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og som dermed utgir de mest betydningsfulle publikasjonene fra ulike lands forskere. Kanalene på nivå 2 skal representere omtrent en femtedel av publikasjonene (på nasjonalt nivå) innen et fagområde.

Nivå 1:

Nivå 2:

 • Publiseringsutvalget (NPU) i Universitets- og høgskolerådet (UHR) avgjør hvilke publiseringsakanaler som skal være på nivå 2, etter forslag fra fagorganene i UHR. 
 • Den årlige nomineringen til nivå 2 starter 17. august. Fagorganenes frist til å sende inn forslag om endringer av nivå 2 er 2. november 2018.
 • Forslag kan stilles til det enkelte fagråds representanter eller leder (oversikt Fagorganene UHR).

Publikasjonspoeng:

Hver publikasjon får et antall publikasjonspoeng avhengig av publiseringsform og nivå (se under). Disse poengene fordeles mellom alle forfatterne, også de som jobber i instituttsektoren eller ved utenlandske institusjoner. 

For at en institusjon skal få publikasjonspoeng for en publikasjon, må publikasjonen være registrert i Cristin

Publikasjonskategori

Publikasjonspoeng

Nivå 1

Nivå 2

Tidsskriftpublikasjon: - Vitenskapelig artikkel

1

3

Tidsskriftpublikasjon: - Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

1

3

Bok: - Vitenskapelig monografi

5

8

Bok: - Vitenskapelig kommentarutgave

5

8

Del av bok/rapport: - Vitenskapelig kapittel/ artikkel (i antologi)

0.7

1

Vitenskapelige publikasjoner som gir publikasjonspoeng:

 • Presenterer ny innsikt
 • Er primært skrevet for forskere
 • Er skrevet i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 • Er publisert i en publikasjonskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med fagfellevurdering. 

Eksempler på publikasjoner som ikke gir publikasjonspoeng:

 • Lærebøker
 • Bøker rettet mot allmennmarkedet
 • Populærvitenskapelige bøker, debattbøker
 • Arbeidsrapporter og notater
 • Oppslagsverk
 • Sakprosa/faglitteratur som ikke er basert på original forskning
 • Skjønnlitteratur
 • Oversettelser
 • Doktoravhandlinger

Publisert - Oppdatert

Del på