Veterinærstudiet får 20 nye studieplasser

Av Kristine Welde Tranås

Dekan Anne Storset ønsker alle nye veterinær- og dyrepleiestudenter velkommen under immatrikuleringen i august 2019.
Dekan Anne Storset ønsker alle nye veterinær- og dyrepleiestudenter velkommen under immatrikuleringen i august 2019.Foto: Håkon Sparre

I dag kom den gledelige nyheten om at NMBU Veterinærhøgskolen får 20 nye, fullfinansierte studieplasser på veterinærstudiet fra høsten 2020.

Da Stortinget i 2008 vedtok å flytte Veterinærhøgskolen til Ås, vedtok de også å øke studiekapasiteten ved veterinærutdanningen med 20 plasser. Finansieringen av de 20 ekstra studieplassene lå imidlertid ikke i statsbudsjettet for 2020, og det har vært knyttet spenning til om det ville bli innlemmet i revidert nasjonalbudsjett. I dag kom den gledelige nyheten om at Veterinærhøgskolen får 20 nye, fullfinansierte studieplasser fra høsten 2020.

- Dette er svært gledelig for det har vært knyttet usikkerhet til dette, sier dekan Anne Storset.

Det nye Veterinærbygget på Ås er bygget med utgangspunkt i at veterinærutdanningen skal ha 90 studieplasser. De 20 ekstra plassene var med andre ord en forutsetning for Stortingets vedtak om dimensjoneringen av bygget.

- De nye studieplassene er viktige for at vi skal få tatt bygget i bruk på en best mulig måte. Nybyggets kapasitet ville ikke bli ordentlig utnyttet hvis vi ikke kunne ha tatt opp 90 studenter per kull. I tillegg er de ekstra plassene naturligvis også viktig for økonomien vår, sier Storset.

På grunn av Statsbyggs forsinkelser er flyttingen utsatt, og studentene vil ikke være på plass på Ås før i januar 2021. De nye veterinærstudentene vil derfor starte opp på Adamstuen under litt mindre forhold enn det som venter dem Ås.

- Koronoasituasjonen gjør at vi uansett må gjøre omrokkeringer i vår undervisning. Underviserne våre gjør en enorm innsats for å få dette til på en best mulig måte, og vi skal klare å ta opp 90 veterinærstudenter i august, sier Storset.

På regjeringen.no ligger pressemeldingen om "Utdanningsløftet 2020".

Publisert - Oppdatert

Del på