Vant pris for oppgave om Oslo og grønn infrastruktur

Av Egil Jahren

Vinneren av NMBUs beste masteroppgave 2022: Beulah Kaneshalingam gratuleres av dekan ved Fakultet for landskap og samfunn, Per Martin Norheim-Martinsen.
Vinneren av NMBUs beste masteroppgave 2022: Beulah Kaneshalingam gratuleres av dekan ved Fakultet for landskap og samfunn, Per Martin Norheim-Martinsen.Foto: Tommy Normann/NMBU

Grønne tak, regnbed, gatetrær og grønne lunger – hvordan påvirker dette livet i byer og tettsteder? Beulah Kaneshalingam fikk pris av NMBU for sin oppgave om temaet.

– Det kom som en stor overraskelse når jeg ble ringt opp, forteller Beulah, som ikke ante at hennes veileder hadde nominert henne til prisen.

– Når man skriver er man inne i en boble. Jeg var fornøyd med arbeidet mitt, men jeg hadde ikke tanker om at jeg hadde levert en "prisoppgave", sier hun.

Oppgaven avsluttet hennes master i by- og regionsplanlegging. Beulahs veileder, Mina Di Marino, har sagt at oppgaven kan bli "banebrytende for lignende studier i fremtiden"

Kaneshalingam ble hedret både med feiring på Landsam, og med diplom og blomster fra prorektor Elise Norberg. Prisen tildeles årlig av universitetsstyret, og i tillegg til diplom, heder og ære får prisvinneren en pengepremie.

Ville lage noe andre kan bruke

Grønn infrastruktur kan ha mange oppgaver i en by eller et tettsted: Regnbed og grønne tak reduserer skader fra flom og overvann, og kan gi renere luft. Grøntarealer gir sosiale møteplasser, og økt trivsel og helse.

– Det kan også øke verdien på eiendommer og områder, ved å gjøre dem mer attraktive, sier Beulah

Oppgaven hennes er todelt: først analyserte hun faglitteratur, om sammenhenger mellom grønn infrastruktur og det som kalles "livability".

– Med "Livability", eller "beboelighet" menes litt forenklet alt som har betydning for om en by er god å leve i, forklarer Beulah.

Med utgangspunkt i litteraturstudiet lagde så Beulah et verktøy for å evaluere hvordan grønn infrastruktur og livability er innlemmet i byplanlegging. Med verktøyet gjennomgikk hun og vurderte byplanleggingen i Oslo.

– Med oppgaven ville jeg lage noe som kunne brukes av andre, noe som var praktisk anvendbart. Verktøyet jeg lagde kan også brukes som veiledning, og for å argumentere for ulike løsninger, sier hun.

– NMBU har gitt meg muligheten til å vokse akademisk, og tent et engasjement for et svært interessant fagfelt, sier vinner Beulah Kaneshalingam.
– NMBU har gitt meg muligheten til å vokse akademisk, og tent et engasjement for et svært interessant fagfelt, sier vinner Beulah Kaneshalingam. Foto: Tommy Normann/NMBU

Viktig kompetanse i kommunene

Beulah begynte allerede i sommerferien med oppgavarbeidet.

– Jeg tok først en landskapsingeniør-bachelor ved NMBU, og fra oppgaven der visste jeg at det lønte seg å være tidlig ute. Og heldig for meg, veilederen min Mina tok seg tid i ferien til å ta en prat med meg!

Hun beskriver prosessen med oppgaven som ganske altoppslukende.

– Jeg hadde tvil underveis, og var noen ganger usikker på om jeg gikk i riktig retning. Men Mina forsikret meg om at jeg var på rett spor.

Prisen deles ut årlig av Universitetsstyret. Oppgaven til Beulah blir berømmet for godt språk og god formidling, grundig og solid akademisk arbeid, og ikke minst for utviklingen av et nytt verktøy.

– Beulah har vært eksperimentell og nyskapende innenfor et tema som er svært viktig for planlegging av bærekraftige byer og lokalsamfunn, sier Mina Di Marino. – Det har vært en glede å være veileder og støtte henne i arbeidet.

I arbeidet som arealplanlegger i Porsgrunn kommune, kommer erfaringen fra oppgavearbeidet godt til nytte for Beulah.

– Det du planlegger skal forstås av politikere, og ligge til grunn for politiske beslutninger. Vi har en viktig rolle, hvor vi må være tydelige og kunne belyse valgene våre godt. Om ikke kan det fort gå i retning av at stadig mer grønn infrastruktur blir bygget ned.

Beulah takker veileder Mina Di Marino, sine medstudenter, samt NMBU for den akademiske oppblomstringen hun har opplevd her.

Publisert - Oppdatert

Del på