Tidligere oljefondsjef Knut N. Kjær blir professor II ved NMBU

Knut N. Kjær sammen med førsteamanuensis ved Handelshøyskolen Torun Fretheim og dekan Casper Claudi Rasmussen.
Knut N. Kjær sammen med førsteamanuensis ved Handelshøyskolen Torun Fretheim og dekan Casper Claudi Rasmussen.Foto: Tommy Normann

Knut N. Kjær er ansatt i en professor II-stilling ved NMBU Handelshøyskolen, hvor han skal undervise i og forske på finansiell klimarisiko.

Kjær er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring som kapitalforvalter. Fra 1998 til 2007 ledet han Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet. I 2008 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk kapitalforvaltning.

I dag er han styreleder i Sector Asset Management, partner i FSN Capital Partners og styremedlem for APG Asset Management i Nederland, som forvalter Europas største pensjonsfond.

– Min første jobb var i akademia, ved Universitetet i Oslo. Jeg gleder meg til å slutte ringen ved å undervise og forske på finansiell klimarisiko, sier Knut Kjær.

Vår tids viktigste utfordring

Kjær har engasjement for klima og bærekraft, og har tidligere vært styreleder i CICERO senter for klimaforskning. I 2020 deltok han på et seminar i regi av NMBU Handelshøyskolen, det temaet var finansmarkedenes ansvar i det grønne skiftet.

– Global oppvarming er vår tids desidert største utfordring. Hvordan vi møter denne påvirker i økende grad finansmarkedene. NMBU, med sin kjerne av naturvitenskap og gode faglige miljøer innen økonomi og finans gir fremragende mulighet til å bygge og formidle kunnskap om tiltak og konsekvenser, sier Kjær.

I tillegg til å være en bauta innen norsk finans er Kjær en dreven formidler. Han har tidligere forelest ved en rekke av de fremste handelshøyskolene i verden, i tillegg til Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole og NMBU.

Glad og stolt

Dekan ved NMBU Handelshøyskolen Casper Claudi Rasmussen NMBU Handelshøyskolen er svært fornøyd med ansettelsen.

– Vi er veldig glade og stolte over at Knut har valgt å jobbe med oss. Dette vil gi mulighet for å levere utdanning som inkluderer både akademisk kunnskap og praktisk know-how. Vi gleder oss til å få med Knut inn i flere forskjellige emner, og jeg er sikker på at det kommer til å heve undervisningskvaliteten på Handelshøyskolen, sier Rasmussen.

Høsten 2022 skal Kjær blant annet bidra med forelesninger innen finansielle investeringer og innen makroøkonomi.

Torun Fretheim, førsteamanuesis og forsker innen bærekraftig finans, gleder seg til fremtidig samarbeid.

– Knut N. Kjær har en helt unik bakgrunn i skjæringspunktet finans, ledelse og makroøkonomi. Denne kombinasjonen av praktisk erfaring og solid faglig bakgrunn er ikke hverdagskost i akademia. Jeg er sikker på at Kjærs bidrag vil bidra til at økonomiprogrammet ved Handelshøyskolen blir både inspirerende og av enda høyere faglig kvalitet, sier Fretheim.

Publisert - Oppdatert

Del på