Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr

Av Eystein Skjerve

Gjennom å samle inn biologisk materiale fra både dyr og eier, får forskere unike muligheter til å studere sammenhengene mellom veterinær- og humanmedisin.
Gjennom å samle inn biologisk materiale fra både dyr og eier, får forskere unike muligheter til å studere sammenhengene mellom veterinær- og humanmedisin.Foto: Pixabay

Nå starter norske forskere en stor og unik undersøkelse av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse. Målet er å få kunnskap som bidrar til mindre sykdom og bedre helse og velferd hos mennesker og dyr.

Som de første i verden skal norske forskere gjøre en stor befolkningsundersøkelse av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandre. Gjennom forskningsprosjektet HUNT Én Helse, et tilleggsprosjekt til den store helseundersøkelsen (HUNT4) som pågår i Nord-Trøndelag, skal forskere ved Veterinærhøgskolen NMBU bidra til mer kunnskap om sammenhengene mellom mennesker, dyr og miljø.

– For Veterinærhøgskolen NMBU er det viktig at vi er med på denne unike befolkningsundersøkelsen av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandre, sier Anne Storset, dekan ved Veterinærhøgskolen NMBU.

Hva skal undersøkes
Mange av de mest alvorlige sykdommene som finnes er zoonoser, det vil si sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker. Samtidig er det slik at omgang med dyr også kan forebygge sykdom.

–  Veterinærhøgskolen NMBUs hovedansvarsområde i HUNT Én helse vil være å etablere databaser fra forskjellige husdyr som både skal matche data fra andre offentlige baser, husdyrnæringens baser og HUNT4. Dette blir en stor, men spennende utfordring, sier Eystein Skjerve, professor ved Veterinærhøgskolen NMBU.

– Vi ser for oss en rekke samlinger med forskningsmateriale og -data fra ulike dyreslag der fagfolk ved ulike institutter er involvert. HUNT Én helse har potensiale til å bidra til mye tverrfaglig forskning, sier Skjerve.

Det de involverte i HUNT Én helse ønsker å forske på er hva det gjør at vi lever tett på hunder og husdyr. Får dyreeiere for eksempel mer antibiotikaresistente bakterier eller visse typer bakterier, og har de for eksempel mindre allergi og andre problemer knyttet til immunforsvaret sitt.

Senere ønsker forskerne blant annet å finne ut mer om hvordan mikroorganismene påvirker immunforsvar og hormonsystem gjennom ulike faser av livet, og hvordan vi kan tilrettelegge for at mennesker og dyr skal unngå å bli syke.

Slik foregår HUNT Én Helse
Deltagere i fjerde runde av HUNT, det vil si innbyggere i Nord-Trøndelag, inviteres til å delta i HUNT Én Helse.

Alle som deltar i HUNT blir spurt om de har eller er i regelmessig kontakt med hund, hest, sau, gris eller ku. Hvis de svarer ja, blir de spurt om de vil delta også i HUNT Én Helse. Det er frivillig å delta.

Eiere av disse dyrene blir spurt om de er villige til å sende oss en liten prøve av dyrenes avføring. De som sier ja får utlevert nødvendig utstyr til å ta og sende inn prøver, og hver person skal levere maks tre prøver fra hver dyreart.

Alle som deltar blir spurt om HUNT Én Helse kan ta kontakt med dem på et senere tidspunkt, slik at forskerne kan samle inn mer materiale fra dyr og deres miljø.

Allerede nå gjør innbyggerne i Nord-Trøndelag en innsats ved å delta i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Teamet bak HUNT Én helse håper at hundeeiere, bønder og hesteeiere vil hjelpe til å finne ut mer om dyrenes betydning for menneskers helse, og hvordan mennesker påvirker dyrenes helse. Håpet er å ha fått 12 000 innsendte avføringsprøver fra dyr, når innsamlingen er ferdig i 2019.

Personvern sikret
Datasikkerheten i HUNT Én Helse er like streng som i HUNT for øvrig. Det betyr for eksempel at forskningsbiobanken for HUNT Én Helse ikke vil inneholde deltagernes navn eller personnummer. Kobling mellom dyreeieres og dyrs helsedata kun kan gjøres når det er nødvendig for et konkret forskningsprosjekt og kun når det er gitt etisk og juridisk godkjenning av ansvarlig myndighet/organ. 

Fantastisk initiativ
Veterinærhøgskolen NMBU er samarbeidspartner sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), Veterinærinstituttet og store deler av norsk landbruksnæring i HUNT Én helse.

– Gruppen som står bak dette har gjort et meget bra arbeid, og vi setter særlig pris på initiativet som ble tatt fra Landbruksavdelingen og Sosial, helse- og barnevernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Uten støtten og initiativet fra dem og deres gode kontakt med HUNT hadde dette ikke kommet i gang. Vi er stolte over den store tilliten de har vist oss. Vi takker også Mattilsynet og Animalia og alle dere andre som har vist interesse for prosjektet. Vi ser store muligheter til å etablere verdifullt samarbeid rundt materialet, også internasjonalt, sier Storset.

Fakta

FAKTA:

  • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.
  • Den fjerde HUNT-undersøkelsen, HUNT 4, gjennomføres fra september 2017 til februar 2019.
  • HUNT Én Helse er et tilleggsprosjekt under HUNT 4. Undersøkelsen starter høsten 2017 og går frem til februar 2019.
  • HUNT Én Helse skal forske på sammenhenger mellom menneskers og dyr helse.
  • HUNT Én Helse vil foregå ved at alle som deltar i HUNT og har eller er i kontakt med dyr blir spurt om å delta. Deltakelse er frivillig. Eiere av hund, hest sau, gris eller ku blir også spurt om de kan sende inn en liten prøve av dyrenes avføring. Hver person skal levere maks tre prøver fra hver dyreart. Deltakere kan også kontaktes senere for eksempel for at forskerne skal kunne samle inn prøver av hele dyrebesetninger og deres miljø.
  • Datasikkerheten i HUNT Én Helse er like streng som i HUNT for øvrig. Det betyr for eksempel at forskningsbiobanken for HUNT Én Helse ikke vil inneholde deltagernes navn eller personnummer. Kobling mellom dyreeieres og dyrs helsedata kun kan gjøres når det er nødvendig for et konkret forskningsprosjekt og kun når det er gitt etisk og juridisk godkjenning av ansvarlig myndighet/organ.
  • Samarbeidspartnerne i HUNT Én Helse er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Veterinærhøgskolen og store deler av norsk landbruksnæring.


Barn og hund

HUNT Én Helse

Forskningsprosjektside

Publisert - Oppdatert

Del på