Siri Fjellheim innsatt som rektor

Av Per Christian Langset

Rektorinnsettelse av Professor Siri FjellstadFestsalen, Urbygningen14.november 2023

– Sammen, og fra vårt ståsted, skal vi ved NMBU bidra til både innsikt og utsyn, sa den nye rektoren i sin tale under seremonien.

Det ble en høytidelig innsettelsesseremoni av Siri Fjellheim som ny rektor ved NMBU 14. november. I talen fortalte den nye rektoren om en faglig interesse for biologi som ble født ved barnslig lek og utforsking ved salamanderdammen i Horten. Den videre veien til en akademisk karriere har vært drevet av nysgjerrighet, og et ønske om å gå inn i nye utfordringer.

Hun ønsker at dette også skal prege NMBU.

Rektorinnsettelse av Professor Siri Fjellstad

Festsalen, Urbygningen
14.november 2023
– Jeg vil legge til rette for at nysgjerrighet og kreativitet driver forskningen og utdanningen vår sa rektor Siri Fjellheim i sin tale.

– Universitetene skal være katalysatorer for utvikling. I en stadig mer kompleks verden, får mennesket stadig større behov for kunnskap. Sammen, og fra vårt ståsted, skal vi ved NMBU bidra til både innsikt og utsyn. Derfor skal vi være et forskningstungt universitet – hvor nysgjerrighetsdrevet grunnforskning er en fane som skal holdes høyt. Men hvor veien til anvendelse og det å løse samfunnsoppdrag er kort, sa den nye rektoren.

Styreleder Hanne Refsholt avsluttet sin tale ved å henge rektorkjedet på den nye rektoren. Hun beskrev den nye rektoren på følgende måte:

— Som type er du opptatt av å være godt forberedt. Du har stor arbeidskapasitet. Du tenker før du snakker og handler. Dermed er du også tydelig når du snakker og handler. Det tror jeg er viktig for NMBU. Tydelighet og engasjement fra leder kan utløse større handlekraft for hele organisasjonen. Samtidig er du vennlig, imøtekommende og lyttende.

Styreleder Hanne Refsholt i sin tale til rektoren

– Lytt til studentene

Statssekretær Oddmund Løkensgaard Hoel hilste fra regjeringen. Han beskrev NMBU som en unik og distinkt blomst i den norske universitetsfloraen, og at med rektor som er plantebiolog vil NMBU ha gode vekstvilkår framover.
– Det som kjennetegner NMBU er kort vei fra idé til prosjekt og verdi for samfunnet. NMBU er unike på å vektlegge grunnleggende forskning og til å ta forskningen i bruk. NMBU har en troverdig bærekraftsprofil, som har vært der helt siden starten, og tenker tverrfaglig for å løse morgendagens utfordringer, sa statssekretæren.

Leder av Studenttingets arbeidsutvalg Wilhelm Anthun pekte på at Siri Fjellheim allerede har markert seg som en rektor som lytter til studentene, og at det også har blitt lagt merke til av andre studentledere. Hans oppfordring var: Fortsett å lytte til oss studenter!

Direktør og konferansier for anledningen Lars Atle Holm avsluttet seremonien med å vise til at den nye rektoren ikke skal gå veien alene, og at hun har mange «medvandrere» på NMBU.

Det vanket flere hilsener under mottakelsen etter seremonien, deriblant fra direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet, Universitetet i Oslo, Nofima, ordførerne i Ås, Nordre Follo, Frogn og Indre Østfold, dekan Anne Storset ved Veterinærhøgskolen på vegne av dekanene ved fakultetene og fra forskere i Siri Fjellheims egen forskergruppe.

Publisert - Oppdatert

Del på