Sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker

Av Kristine Welde Tranås

Hund, veterinær
Hund, veterinærFoto: Hanne Pernille Andersen

Dyremishandling kan være del av annen familievold, og det er viktig at polititet kjenner til sammenhengen, sier forsker Karianne Muri.

Dagsavisen hadde fredag 25. oktober en sak om viktigheten av å etterforske vold mot dyr og sammenhengen mellom vold mot dyr og mennesker. De har intervjuet forsker Karianne Muri ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Veterinærhøgskolen, som viser til en rekke utenlandske studier som har bekreftet denne sammenhengen.

- Blant annet kan dyremishandling være en del av annen familievold, altså at det også forekommer barnemishandling, partnervold eller mishandling av eldre eller uføre i de hjemmene der dyr mishandles, sier hun til Dagsavisen.

- Ofre for vold i nære relasjoner kan også bli truet med at familiens dyr vil skades eller drepes dersom de forteller noen om hva de utsettes for eller forlater voldsutøveren. Dette er en viktig grunn til at noen voldsofre ikke tør å forlate en voldelig partner, og det er noe krisesentrene i Norge også erfarer, forklarer hun.

Skjermbilde av Dagsavisens sak "Mener oppklaring av dyrekrim kan redde voldsutsatte mennesker" fredag 25. oktober 2019.
Skjermbilde av Dagsavisens sak "Mener oppklaring av dyrekrim kan redde voldsutsatte mennesker" fredag 25. oktober 2019. Foto: Dagsavisen

Den første mistanken
Muri forteller til Dagsavisen at Veterinærhøgskolen jobber med å gjøre studentene oppmerksomme på sammenhengen mellom vold mot dyr og mennesker ettersom de ofte er de som avdekker vold mot dyr.

– På grunn av sammenhengene kan veterinærer noen ganger være de første som mistenker mishandling av barn eller annen vold i nære relasjoner. De kan i sitt virke møte voldsofre på tomannshånd, noe som kan være en faktor som gjør det lettere for offeret å åpne seg om volden dersom veterinæren har kompetanse om tematikken og hvordan de kan håndtere situasjonen, sier Muri til avisen.

Krever tverrfaglig samarbeid
Muri sier til Dagsavsien at hun mener mishandling av dyr i seg selv bør være grunn nok til at politiet tar saker på alvor.
- Men det at det også kan forekomme annen vold i de samme hjemmene betyr at det er behov for at både politiet og andre yrkesgrupper som jobber med voldsutsatte og voldsutøvere har kunnskap om sammenhengene, og vet hvem som skal varsles om hva, sier Karianne Muri og legger til at dette krever mer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Dagsavisen skriver også om Veterinærhøgskolens samarbeidsprosjekt med Krisesentersekretariatet og Dyrebeskyttelsen Norge, "Se sammenhengen", der man jobber med å spre kompetanse om sammenhengene og stimulere til mer samarbeid mellom de ulike etatene og yrkesgruppene dette angår.

Avisen har også intervjuet daglig leder for Krisesentersekretariatet i Oslo, Tove Smaadahl, som sier at det er problematisk at det ikke finnes formelle varslingsrutinger mellom Mattilsynet og barnevernstjenesten eller helsevesen.

Hele saken kan du lese på Dagsavisen.no, bak betalingsmur: Mener oppklaring av dyrekrim kan redde voldsutsatte mennesker

Publisert - Oppdatert

Del på