Nydesignet veterinær-ring for alle veterinærer i Norge

Av Camilla Wiik Gjerdrum

Den nye veterinær-ringen passer godt for både kvinner og menn. Den finnes i to størrelser. Kandidatene på Veterinærhøgskolen våren 2022 er de første som får kjøpe ringen.
Den nye veterinær-ringen passer godt for både kvinner og menn. Den finnes i to størrelser. Kandidatene på Veterinærhøgskolen våren 2022 er de første som får kjøpe ringen.Foto: Camilla Wiik Gjerdrum

Det er snart 30 år siden den første veterinær-ringen ble designet og gjort tilgjengelig for ferdigutdannede ved NVH. Nå har Veterinærforeningen og Veterinærhøgskolen, NMBU, i samarbeid med Mestergull laget en ny veterinær-ring for alle med norsk autorisasjon.

– Denne ringen skal være en profesjonsring for alle veterinærer i Norge, forteller Christian Tengs, organisasjons- og forhandlingssjef ved Veterinærforeningen.

Sammen med dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset og kandidat ved veterinærstudiet, Tonhild Skaare Tveiten, har Christian Tengs fra Veterinærforeningen jobbet med å få på plass en profesjonsring for veterinærer i Norge. Initiativet kom både fra Veterinærforeningen og studentene selv.

– Veterinærhøgskolen har nå flyttet til NMBU i Ås der de har en etablert ring-tradisjon. Det ga et ønske om å revitalisere NVHs gamle veterinær-ring, forteller dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset.

Gamle skisser og etablerte tradisjoner

– Vi fant gamle skisser og bilder av den gamle veterinærringen fra 1995 og snakket om at vi ønsket å relansere ringen, forteller kandidat Tonhild Skaare Tveiten.

– Vi så behov for å modernisere den gamle ringen noe for å få den til å bli mer anvendelig for begge kjønn.

Sammen med Tengs og Storset begynte arbeidet med å utforme en ny ring.

Kravet som stilles for å få kjøpe ringen, er at du har norsk autorisasjon som veterinær

Dekan Anne Storset forteller at siden den gamle NVH-ringen ikke hadde blitt kjøpt av studenter på mange år, ønsket Veterinærhøgskolen å stille seg bak Veterinærforeningen i deres ønske om å utforme en felles profesjonsring.

– Veterinærer i Norge er ikke så mange. Det er fint at alle veterinærer kan vise sin yrkestilhørighet på denne måten, sier Storset.

Design og bakgrunn

Ringen er designet av Greger Hansen, administrerende direktør i Mestergull. Greger har selv mesterbrev i gullsmedfaget og har utviklet ringen og produksjonsmodeller på gullsmedverkstedet i Ås.

– Det er spennende å jobbe med smykker som skal fortelle en historie. Vi har designet en ring vi håper vil vise frem stolthet og tilhørighet til veterinæryrket. Vårt mål er å skape en ring med ikonisk verdi for både kommende og etablerte veterinærer.

Greger Hansen forteller at veterinær-ringen består av gult og hvitt gull.

– Dette skaper en spennende kontrast i designet. Det er vanlig at andre ringer som markerer tilhørighet til et studiested eller yrke, er iblandet stål. Det er ikke veterinær-ringen, den er gjennomført kun i edle metaller, sier han.

Ringen er slitesterk og utformet som en signetring i to størrelser.

– Ringen kan også brukes til vokssegl på dokumenter etc. Derfra kommer begrepet signetring, sier Hansen.

Ringskinnen er i gult gull, mens hesteskoen og St. Blasius er i hvitt gull. Det vil være mulig å få ringen gravert. Den som kjøper ringen kan selv velge innskripsjon, men Veterinærforeningen, Mestergull og Veterinærhøgskolen foreslår å gravere inn studiested og årstall. Dette gir tilhørighet enten du har gått på Veterinærhøgskolen, eller studert andre steder. Det første kullet som nå er kandidater få inngravert «NVH-Kull16» i sine ringer.

Ringen vil først bli tilgjengelig for vårkandidatene ved Veterinærhøgskolen. De vil få sine i juni. Alle andre som ønsker å kjøpe ringene kan bestille dem via Mestergulls nettsider og vil motta dem etter kandidatene. Alle bestillinger blir kontrollert mot norsk autorisasjon og er dermed kun tilgjengelig for veterinærer.


Veterinær-ringene

Det vil etter lansering av den nye profesjonsringen finnes tre veterinær-ringer:

Den nye veterinær-ringen som blir lansert våren 2022. Ringen er en profesjonsring og kan kjøpes av alle veterinærer med norsk autorisasjon.
Den nye veterinær-ringen som blir lansert våren 2022. Ringen er en profesjonsring og kan kjøpes av alle veterinærer med norsk autorisasjon. Foto: Camilla Wiik Gjerdrum

Den nye profesjonsringen. Pris for liten: 7690 kroner. Stor: 9860 kroner.

Doktor-ringen fra Norges veterinærhøgskole. Trolig fra rundt 1965.

Doktor-ringen i gult gull og emalje. 

Veterinær-ringen fra 1995. Ringen er i massivt gult gull.

Veterinærhøgskole-ringen i gult gull. Pris mellom 12 000 kr og 15 000 kroner.


Kjente symboler i nytt design

Ringen består av en hestesko med fem nagler og bildet av St. Blasius. Hesteskoen symboliserer veterinærmedisinens opprinnelse i vår vestlige kultur. Ordet «veterinær» kommer fra det latinske ordet «veterīnārius» som betyr dyrlege og ble brukt i Det gamle Roma. Ordet er likt ordet «veterīnus», som betyr «som består av trekkdyr/lastedyr». Ordet var nært knyttet opp til storfe og hest, og derfor har hesteskoen blitt valgt som symbol i ringen. Naglene symboliserer veterinærmedisinens fem fagfelt: Veterinær samfunnsmedisin, akvamedisin, smådyrmedisin, hestemedisin og produksjonsdyrmedisin.

Som mange er vel kjent med er St. Blasius dyrenes beskytter og veterinærers skytshelgen. Det er også grunnen til at bildet av St. Blasius ble så viktig for Veterinærhøgskolen.

Viktige tradisjoner videreføres i designet

Norges veterinærhøgskole ble opprettet i 1935. Få år etter ble Veterinærfruenes forening dannet, og de bestemte seg for å gi NVH en gave. De valgte et bildeteppe av St. Blasius, helgenen som var kjent som dyrenes beskytter og valgt som høgskolens selg.

Andre verdenskrig kom, og historien forteller at teppet ble liggende i kjelleren i Hovedbygningen på Veterinærhøgskolen på Adamstuen. Studenten Egil Tveit var på fest en kveld på slutten av krigen og fikk mer enn nok å drikke. Han sovnet i kjelleren. Soga sier så at han hadde et syn. St. Blasius svevde ut av teppet og gav Egil i oppgave å skape en tradisjon der alle veterinærstudenter ved start og slutt av studiet avla høytidelige løfter.

Dette er bakgrunnen for at St. Blasius er i midten av ringen. Helgenen er et symbol på veterinærmedisin, omsorg og respekt for alle dyr og ikke minst nært knyttet til Veterinærhøgskolens historie og fremtid. Da sammenslåingen av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap skjedde i 2014, mistet NVH sitt St. Blasius emblem, men det blir fremdeles brukt av Veterinærmedisinsk studentforening.

Allerede etablert skolering for veterinærer i Norge

I 1994-95 ble det laget en veterinær-ring etter initiativ fra studentene ved Veterinærhøgskolen i samarbeid mellom Veterinærstudentenes forening, Veterinærforeningen og Norges veterinærhøgskole. Ole-Herman Tronerud var en av initiativtakerne. Ringen bestod av gult gull med et symbol av St. Blasius. I tillegg hadde ringen Aesculap-slanger på ringskinnen på begge sider av hovedmotivet.

Ringes finnes fremdeles hos Røa gullsmedforretning, men det er ikke solgt noen eksemplarer på mange år. Produksjonen ble overtatt av gullsmed Alexander von Schwind, men han er nå gått av med pensjon og bor i Tyskland.

Da Røa gullsmedforretning startet med salget av ringen fantes det et register over kjøpere og hver ring hadde et eget nummer som var knyttet opp til eieren. Det registeret er revet ut av permen og det er usikkert om det er kastet eller hvor det eventuelt befinner seg.

Alexander von Schwind forteller at han solgte svært få ringer i sin tid.

Doktorring ved Veterinærhøgskolen

Det finnes også en doktorring. Den har St. Blasius med hjorten i bakgrunnen og en ring av blader rundt. Den er utformet som en signetring og er i massivt gull. Det er ikke kjent hvor mange eksemplarer som er solgt i årenes løp. Gamle brev og dokumenter gir et hint om at arbeidet med en doktorring begynte på Norges veterinærhøgskole i 1964. Trolig ble den lansert noen år senere. Ringen finnes hos Røa gullsmedforretning.

Slik skaffer du den nye veterinærringen

Hvis du ønsker å eie et eksemplar av ringen kan du gå i nærmeste gullsmedforretning og prøve ringer slik at du vet hvilken størrelse du trenger. Så må du bestemme deg for om du ønsker liten eller stor versjon. Ringen kan bestilles via nettskjemaet til Mestergull på https://mestergull.no/bjorn-hansen/vet-ringen/ For de som har mulighet, vil det være mulig å se og prøve veterinær-ringen hos Mestergull i Ås sentrum.

Stolt over å kunne bære et synlig symbol

Det finnes en eksisterende NMBU-ring på Ås som blir kalt «ditt vitnemål i gull». Det vil også denne ringen være. Kandidat Tveiten har allerede bestilt sin ring.

– Jeg er personlig veldig stolt over å snart kunne kalle meg veterinær, og ringen vil være en påminnelse om det jeg har fått til og alle gode minner studiet har gitt meg, forteller hun.

– Det er veldig hyggelig at vi nå kan blåse liv i den sovende ring-tradisjonen fra NVH-tiden samtidig med at det første kullet med veterinærer uteksamineres fra NMBU på Ås, avslutter Storset

Publisert - Oppdatert

Del på