Norsvin samarbeider med NMBU og SEARCH - Embryotech

Av Marianne Oropeza-Moe

Utstyr tilpasses på organer som blir hentet fra slakteriet før det testes ut på levende purker.
Utstyr tilpasses på organer som blir hentet fra slakteriet før det testes ut på levende purker. Foto: Fenna Meulemans

Norsvin SA og NMBU/ SEARCH samarbeider om et forskningsprosjekt som har som mål å etablere en metode for isolering av eggceller og embryo fra purker. 

Ifølge Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon anerkjenner Landbruks- og matdepartementet at forskning og utvikling sammen med ny landbruksteknologi har vært essensiell for å opprettholde det innovative norske landbruket. Norsvin sine langsiktige avlsprogram og bruk framtidsrettet teknologi har resultert i norsk svinegenetikk som er etterspurt internasjonalt. Norsk landrase og duroc er overlegen når det gjelder henholdsvis maternelle og paternelle fenotypiske egenskaper. Distribusjon av norsk svinegenetikk skjer i hovedsak ved hjelp av eksport av sæddoser. Dette bremser genetisk framgang med minst 50% sammenlignet med livdyrtransport. Sistnevnte er utfordrende grunnet velferdsaspektet, biosikkerhet, økonomi og bærekraft. Et begrenset antall avkom fra genetisk overlegne purker sammenlignet med distribusjon av sæd og antall avkom fra verdifulle råner utgjør en flaskehals i dagens avlsprogram. Svineembryo kan framskynde genetisk framgang i svinepopulasjoner betydelig og forenkle internasjonal transport av genetikk. 

Publisert - Oppdatert

Del på