NMBU og SINTEF satser på bærekraftig fôr

Av Per Christian Langset

foring_av_gris_med_gjaerpellets_as_gard_foto_nmbu.jpg
foring_av_gris_med_gjaerpellets_as_gard_foto_nmbu.jpgFoto: NMBU

NMBU og SINTEF vil sammen ta lederskap til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr til oppdrettsfisk og husdyr, og inviterer til nasjonal konferanse.  

Bærekraftig fôr ble presentert som et samfunnsoppdrag i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe karakteriserte satsingen som en mulig månelanding.  

 Dette er en stor og viktig utfordring, der det er nødvendig å sikte høyt og prioritere innsatsen på de råstoff og prosesser som har potensial til å kunne gi store bidrag. Vi ønsker å skape en felles møteplass for å diskutere status, prioriteringer og nødvendig innsats for å svare ut regjeringens samfunnsoppdrag, sier Finn-Arne Weltzien, prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU. 

 Det er viktig å investere i forskning og innovasjon på dette området. Næringslivet må få incentiver til å skifte til norsk og bærekraftig fôr. Det er mange lovende aktiviteter på gang, og vi trenger en satsing på prioriterte industrialiserings prosjekter, sier Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean. 

 Lykkes vi med å etablere nye bærekraftige fôrressurser vil det være et viktig bidrag til det grønne skiftet, og mange spennende arbeidsplasser og nye bedrifter kan se dagens lys, sier Johansen. 

Oppskalering av banebrytende løsninger 

Ved fremtidig vekst i norsk matproduksjon trengs tilgang til nye fôrråvarer utover de som er tilgjengelige i dag. Å erstatte mer av de importerte råvarene med kortreiste proteinkilder er både noe næringene ønsker selv, og viktig i et bærekraftsperspektiv. Det er nå flere løsninger som kan tas i bruk, men oppskalering er en flaskehals. Her må industrien ta grep og politikerne må hjelpe. 

 Et flerfaglig samarbeid langs verdikjeden i industrien sammen med forskningsmiljø, virkemiddelapparat og investorer er essensielt for å løfte de gunstige og banebrytende løsningene ut av laboratoriene og opp i industriell skala, sier Weltzien. 

 SINTEF er allerede inne i prosjekter for oppskalert produksjon av nye fôrråvarer, herunder både høsting og bearbeiding av kjente råvarer og mikrobiell produksjon. Her må det skapes ny industri utover det vi har i dag der det også er muligheter for nye aktører, sier Vegar Johansen.  

 NMBU har sammen med forskningsinstitusjonene på Campus Ås (NIBIO, Nofima, Veterinærinstituttet) jobbet i mange år med disse problemstillingene, både fôrframstilling og virkning på dyrene. Vi har store ambisjoner på dette området, sier Weltzien. 

 

Bærekraftige matsystemer 

NMBU og SINTEF definerer fôr som et stort og viktig tema som inngår i en større diskusjon om bærekraftige matsystemer. Matsystemer er hele verdisirkelen for matproduksjon, fra råvaretilgang inkludert arealbruk, bearbeiding, distribusjon, handel, konsum og bruk av restråstoff.   

 Bærekraft må gjennomsyre hele matsystemet, som starter med bærekraftige kilder, ivaretakelse av god dyrehelse og bevaring av det naturlige økosystemet på land og i vann, sier Weltzien. Han har store forventninger til ytterligere konkretisering av samfunnsoppdraget. 

 Sirkulær bioproduksjon basert på landbaserte, marine og mikrobielle ressurser vil gi økt fôrproduksjon og verdiskapning, sier Vegar Johansen.  

 Det er avgjørende at forskningsmiljøer, myndigheter og industrien møtes for å definere utfordringer, muligheter for ny kunnskap og radikal innovasjon som vil ha effekt i nær framtid, sier Weltzien. 

Konferansen vil bli arrangert 10. mai i Oslo.  

Les også innlegg i Klassekampen: Bærekraftig fôr er bare begynnelsen | Klassekampen

Publisert - Oppdatert

Del på