NMBU-forskere jobber for fred og matsikkerhet i Mali

Av Jayne P Lambrou

NMBU welcome a delegation of various parties involved with the peace process in Mali.
NMBU welcome a delegation of various parties involved with the peace process in Mali.Foto: NMBU

Sikkerhetsutfordringer, og spesielt matsikkerhet, var på programmet da fredsdelegasjonen fra Mali besøkte NMBU, for å bli kjent med det innovative arbeidet på feltet ved NMBUs institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier.

En delegasjon med ulike parter involvert i fredsprosessen i Mali besøkte NMBU i sommer for å bli bedre kjent med universitetets arbeid i det vestafrikanske landet.

NMBUs Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) har jobbet i Mali i mange år for blant annet å fremme økt sikkerhet i området, med spesiell vekt på matsikkerhet, inkludert utvikling av klimasmart landbruk. Dette arbeidet er en del av det norske utenriksdepartementets (UD) nye strategi for Afrikas Sahel-sone, en region preget av sårbare stater og tilbakevendende humanitære kriser, inkludert en matsikkerhetskrise med 20 millioner rammede og nesten fem millioner barn i fare for akutt underernæring [kilde: FN].

Tilpasser avlinger og husdyr til klimaendringene i Mali

Delegasjonen fikk høre Noragrics Gry Synnevåg og Jens Aune snakke om instituttets arbeid med å utvikle regnbaserte landbrukssystemer som er tilpasset klimaendringene, inkludert bruk av dromedarer som husdyr for både matproduksjon og dyrking i regionen. Skogvern og hagebruk i tørre områder er andre viktige tema i dette arbeidet.

Innovativt jordbruk ved bruk av dromedarer og såmaskiner


Dette UD-finansierte prosjektet
har etablert en veterinærtjeneste i regionen, spesielt tilpasset dromedarer og produksjonen av yoghurt og ost basert på dromedarmelk, med den hensikt å støtte matproduksjon fra disse dyrene, utvikle en verdikjede og øke bøndenes inntekter.

Enkle, innovative tekniske løsninger er også utviklet av prosjektgruppen, for eksempel såmaskiner som gjør at bønder kan så med bedre presisjon og til rett tid.

Værmeldinger tilpasset maliske bønder

Bønder i Mali er veldig avhengige av tidsriktig, sesongmessig nedbør. Uventede værforhold utenfor sesongen er en stadig hyppigere utfordring. Prosjektgruppen jobber, i samarbeid med det bergensbaserte forskningsinstituttet NORCE, for å hjelpe bønder til å takle denne utfordringen ved å tilpasse værvarslingstjenesten yr.no til maliske forhold, og trene maliske bønder i å bruke moderne værvarslingstjenester.

Dette prosjektet er nå i sin andre 5-årige fase. Resultatene av dette prosjektet, per i dag, inkluderer:

  • Matvaresikkerheten har økt fra 6 til 8 måneder i prosjektområdene
  • Større avlinger og mindre arbeidskraftbehov for såing og luking på grunn av småskala mekanisering og klimasmarte teknologier
  • Sysselsetting av ungdom og lokale smeder
  • Nye teknologier introdusert til 10 000 bønder gjennom landbruksveiledningstjenesten og frivillige organisasjoner i Mali, i tillegg til nabolandene Niger, Elfenbenskysten og Sudan

Amerikansk bistand i Mali

Mellom 2010-2013 jobbet Leder ved Noragric, Shai Divon med pastoralsamfunn som var opprettet i permanente landsbyer, bygd som en del av Alatona Irrigation Project finansiert av USA, der vanningsanlegg ble modernisert og utvidet i et forsøk på å ‘drought-proof' avlinger og øke matsikkerheten i området. Diskursen om amerikansk bistand i Mali ble gitt i en historisk kontekst i Divons bok United States Assistance Policy in Africa, skrevet med Noragric-professor emeritus Bill Derman.

Tørre områder blir grønnere i stedet for ørkenspredning

Tor A. Benjaminsen har forsket på ulike problemstillinger i Mali siden 1987. En oversikt over arbeidet hans ble presentert for delegasjonen inkludert hans arbeid med spørsmål knyttet til ørkenspredning i Mali, der han sammen med kolleger har vist at det blir grønnere framfor at ørkenen sprer seg i Mali, og i Sahel generelt.

Hvorfor slutter pastoralister i Mali seg til jihadistgrupper? En politisk økologisk forklaring

Benjaminsen, professor ved Noragric, har også jobbet mye med spørsmål om jordkonflikter i regionen, særlig mellom nomadiske og fastboende grupper, og har nylig samarbeidet med juristen Boubacar Ba for å analysere sammenhengen mellom jordkonflikter, statsforvaltningen og rekruttering til jihadistgrupper i Mopti-regionen i landet.

Benjaminsens arbeid med landbruksutvikling og dyrking av bomull i Mali ble også forklart for delegasjonen.

Mer enn 30 år med global innsats har ikke bidratt til å begrense jihadismen i regionen

Delegasjonen fikk også høre om Stig Jarle Hansens pågående forskning basert på feltstudier i mer enn 15 land, inkludert Mali, for å undersøke hvorfor jihadisme i Afrika sør for Sahara vokser, til tross for mer enn tretti år med global innsats for å begrense det. Hansens arbeid indikerer at mange vanlige borgere i Mali har lite annet valg enn å integrere seg med jihadistgrupper for å sikre lokal beskyttelse, og at finansieringskilder fra lokalsamfunnet er sterkt undervurdert som 'livslinjer' for jihadistgrupper.

Denne 'semi-territorielle' situasjonen, der jihadister utøver kontroll over lokalbefolkningen til tross for at de har overlegne militære styrker, forklares fullt ut i Hansens bok 'Horn, Sahel and Rift - Fault-lines of the African Jihad', utgitt i mai i år. Hansen er professor ved Noragric og en av verdens ledende eksperter på islamister i Øst-Afrika og Yemen.

Møtet var del av et utvidet besøk til forskjellige institusjoner i Norge som jobber med naturressursforvaltning og politisk styring.

Fakta


Foto: Johannes Zielcke/Flickr/Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets strategi for innsats i Sahel-regionen inkluderer samarbeid med Noragric for å fremme matsikkerhet i området.

Jens Bernt Aune
Professor, Noragric
jens.aune@nmbu.no
Tor Arve Benjaminsen
Professor, Noragric
t.a.benjaminsen@nmbu.no
Shai Divon
Head of Department, Noragric
shai.divon@nmbu.no
Stig Jarle Hansen
Professor, Noragric
stig.hansen@nmbu.no

Gry Synnevåg
Associate Professor, Noragric
gry.synnevåg@nmbu.no

Publisert - Oppdatert

Del på