Krigshandlingene i Gaza må opphøre øyeblikkelig

Siri FjellheimRektor NMBU

NMBU fordømmer overgrep og angrep mot sivilbefolkningen. Vi uttrykker vår sterkeste medfølelse med alle berørte.

I oktober i 2022 besøkte en delegasjon fra den palestinske bonde- og småbrukerorganisasjonen Union of Agricultural Work Committees (UAWC) NMBU. Den norskstøttede organisasjonen jobber blant annet med å bygge opp en palestinsk frøbank. Besøket handlet om å utveksle kunnskap og å utforske muligheter for samarbeid for å sikre en mer robust matforsyning til en hardt prøvet befolkning. Fagfolkene fra Gaza var nøkterne optimister, men også realistiske på at det tar tid å så en avling for å ha noe å kunne høste.

Dette minner oss om hva som var NMBUs oppgave ved etableringen for over 150 år siden. Institusjonen skulle utvikle Norges evne og muligheter til å forsyne egen befolkningen mot hungersnød. Det var en del av nasjonsbyggingen på 1800-tallet. Det skulle bidra til stabilitet og trygghet.

I dag er vi fortvilet vitne til rasering av et samfunn, og det er vanskelig å ta inn over seg den menneskelige lidelsen. Bærende institusjoner som skoler, sykehus, universiteter og nødvendig infrastruktur raseres. Det er sårt å tenke på idealistene vi møtte for litt over ett år siden, som var opptatt av så frø av håp. Nå legges jorden brakk i Gaza.

Solidaritet og protest er viktig, men vi må forplikte oss mer. Som universitet jobber vi med håp og for å sikre neste generasjoners muligheter til et godt liv. Som universitet setter vi samtale og dialog høyt, fordi da skapes tillit. Kunnskapen er grenseløs. Kunnskapssamarbeid er avgjørende for å bygge håp, tillit og stabilitet. Igjen må ødelagte samfunn bygges stein på stein. Vi oppfordrer til å avslutte krigshandlingene umiddelbart, og begynne en dialog som gir grunnlag for at verden kan gå sammen om å starte gjenoppbyggingen av Gaza.

Siri Fjellheim, rektor

Publisert - Oppdatert

Del på