Klimasmarte løsninger for økosystemtjenester og ressurser i Etiopias skoger

Av Cathrine Glosli

Desa’a dry Afromontane forest, Ethiopia
Desa’a dry Afromontane forest, EthiopiaFoto: Meley Mekonnen Rannestad

Et nytt NMBU-prosjekt skal se nærmere på nedbørsfattige skoger i Etiopia, og utvikle klimasmarte politiske rammer og styringsverktøy for forvaltning av økosystemtjenester og ressurser. 

Verdens tropiske skogressurser er under press. Spesielt nedbørsfattige skoger er truet, og millioner av verdens fattige og mest marginaliserte mennesker er avhengige dem. Globalt er nedbørsfattige tropiske skoger er blant de mest truede og forsømte økosystemene.

Konstant trussel

Nedbørsfattige, tropiske skoger forekommer i tropiske regioner hvor det er flere måneder med alvorlig eller total tørke. Dette er et vanlig trekk i landskapene i de fleste land i Afrika sør for Sahara, inkludert Etiopia.

– Nedbørsfattige skoger og økosystemtjenestene de produserer er under konstant press på grunn av både naturlige- og menneskeliginduserte faktorer, sier prosjektleder og forsker Meley Mekonnen Rannestad.

Fylle kunnskapshullene

Et nytt NMBU-koordinert prosjekt skal å fylle viktige kunnskapshull om Etiopias nedbørsfattige skoger.
– Prosjektet er en respons på det store behovet for en integrert politikk- og forvaltningsmetodikk. Det er også behov for verktøy som kan gi beslutningsstøtte, og kan medvirke til en motstandsdyktig og bærekraftig utnyttelse av de nedbørsfattige skogenes økosystemtjenester og ressurser, sier Rannestad.
Prosjektet skal produsere viktig ny kunnskap, og bruke data, modeller og anvendte metoder for å integrere forskning, policy og praksis.

Utvikle beslutningsstøtte

– Hovedmålet vårt er å bidra til å designe ett analytisk rammeverk og utvikle et databasert beslutningsstøtteverktøy som legger grunnlag for en bærekraftig forvaltning av disse skogene. Konsekvenser og effekter av klimaendringene vil bli spesielt vektlagt, sier Rannestad.

Forskerne skal undersøke markedspriser- og forhold, og bakenforliggende årsaker til avskoging og skogforringelse i området. De skal også undersøke størrelsen og innretningen for potensielle effekter av klimaendringer, både på skogen og menneskene som er avhengige av den.

Videre skal de estimere potensialet for å redusere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av forandringer som skyldes klimaendringer. Dette skal de gjøre ved å undersøke forskjellige kombinasjoner av politiske virkemidler og skogforvaltningsmessige tiltak.

– Vi skal se på avveininger og potensielle synergier mellom skogbaserte tiltak rettet mot å minske effektene av klimaendringer, og tilpasse seg dem. Alt innenfor et rammeverk basert på bærekraftig utnyttelse og forvaltning av skogområder og -ressurser, avslutter hun.

 

Fakta

Om prosjektet:

Full tittel: “Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and
use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia.”

Finansiering: Norges Forskningsråd, Forskerprosjekt - NORGLOBAL2

Varighet: 2020-2023

Budsjett: 15 MILL NOK

Koordinator: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Partnere: CICERO Center for International Climate Research (Norway), ICRAF - World Agroforestry Centre (Kenya), Mekelle University (Ethiopia); Hawassa University (Ethiopia).

Publisert - Oppdatert

Del på