Inspirasjonspris til Vilde Leipart

Av Cathrine Glosli

Doktorgradsseremoni 2023
Rektor Siri Fjellheim

Tale
What’s the point of research?
Science in a time of crises
Dr. med. Camilla Stoltenberg

Prorektor Finn-Arne Weltzien

Hilsen fra doktorene
Dr. Rebecca Cavicchia


Alf Bjørseths Inspirasjonspris 2023

Vilde Leipart er tildelt Alf Bjørseths inspirasjonspris for sin doktorgradsavhandling.

Vilde Leipart, ph.d.-kandidat ved NMBUs Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), forsvarte sin avhandling "Forståelse av forholdet mellom struktur og funksjon til Vitellogenin i honningbia" fredag ​​den 18. februar, 2023.

Alf Bjørseths Inspirasjonspris på kr 100 000 tildeles årlig av NMBU for det beste doktorgradsarbeidet utført ved NMBU innen temaene fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen er donert av Scatec Innovation AS.

Formålet med prisen er å inspirere til mer forskning innen fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen går til vinneren personlig, og skal inspirere og belønne unge forskere som er på terskelen til en karriere innen ovennevnte fagområder. 

Viktig protein

I doktorgraden laget Leipart en modell av proteinet vitellogenin og brukt den til å forstå hvordan proteinet fungerer i honningbia. Resultatene er viktige for vår forståelse av honningbia og hvordan vitellogenin påvirker bias helse.

Vitellogenin finnes hos hunkjønnet til mange dyregrupper hos så forskjellige arter som maneter, frosker og høner.

Proteinet bidrar til produksjonen av protein i eggeplomma og er den viktigste kilden til næringsstoffer under tidlig embryoutvikling. Det er nært knyttet til reproduksjon og helse. 

Du kan lese mer om avhandlingen hennes nedenfor.

Publisert - Oppdatert

Del på