Hvordan vil det grønne skiftet påvirke ferskvannsressursene?

Av Cathrine Glosli

Vanndråper
VanndråperFoto: Naumov S/Shutterstock

Det nye forskningssenteret BioWater har nettopp holdt sitt oppstartsmøte. BioWater er det første senter og plattform ssom skal finne løsninger for vannressursforvaltning i lys av potensial og konkurranse om biomasse, land- og vannressurser.  

BioWater er et Nordic Center of Excellence finansiert under Nordforsks nordiske program for bioøkonomi, og senteret holdt sitt oppstartsmøte i Silkeborg, Danmark den 17-19. oktober, 2017. BioWater er det første nordiske senteret og plattformen som skal levere løsninger for vannressursforvaltning i møte med potensielle og konkurrerende krav til biomasse, land og vannressurser. Temaet er knyttet til det grønne skiftet og den bioøkonomisk utviklingen. Åtte partnerinstitusjoner er involvert (se sidebar). NIBIO og NMBU koordinerer BioWater Center, ledet av Per Stålnacke (NIBIO) og Jan Vermaat (NMBU).

Begrep som er kommet for å bli
– Da begrepet bioøkonomi ble introdusert for 7-8 år siden, trodde jeg det ville være et annet kortvarig moteord, men jeg tok feil, sa Stålnacke ved åpningen av møtet.
– Verdens befolkning vokser, og vi vil se økt etterspørsel etter mat, vann, energi og materialer. For å takle dette trenger vi et nytt økonomisk paradigme, fortsatte han og pekte på EUs bioøkonomi-strategi som et sentralt dokument. Det fokuserer på tre ting: forskning, politikk og markeder.
Ifølge EU er "bioøkonomi" produksjon av fornybare biologiske ressurser og omdanning av disse ressursene og avfallsstrømmene til verdiskapende produkter som mat, fôr, bio-baserte produkter og bioenergi.
– Vi står overfor en situasjon med økt landbruksproduksjon, økt skogbruk, økt behov for nye biobaserte produkter, og land brukt til andre formål, i tillegg til klimaendringer.

Hva skjer når bioøkonomien blir stadig viktigere?
Dette er bakgrunnen til BioWater Center, som vil kvantifisere innvirkning på vannressurser, vannkvalitet og økosystemtjenester med sikte på å oppnå en bærekraftig og miljøvennlig bioøkonomi. En viktig del av møtet i Silkeborg var å involvere interesserte parter i spørsmålet om scenarier, og forestille seg en fremtid hvor bioøkonomi blir stadig viktigere.
– Scenarier som et verktøy gjør det mulig for interessenter å tenke fremtidsrettet og utover nåværende problemer, forklarte Jan Vermaat i sitt innledende foredrag.
En av de første oppgavene til BioWater-teamet er å bli enige om et sett med scenarier som vil skissere hovedvirkningen av et grønt skifte. Aktørenes deltakelse i dette arbeidet er viktig for å sikre at senterets fremtidige arbeid bygger på gode vureringer.  Til sammen var 50 BioWater-representanter samlet i Silkeborg for å diskutere fremtiden og hvordan senariene skal implementeres.

Hvis du er interessert i følge Biowater-oppdateringer og -resultater, les mer på senterets nettsider: www.biowater.info.

Logo
Logo Foto: Biowater

Fakta

BIOWATER består av følgende samarbeidspartnere:

 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (med-koordinator)
 • NIBIO - Norsk Institutt for Bioøkonomi (koordinator)
 • Finnish Environment Institute (FI) 
 • University of Oulu (FI)
 • Aarhus University (DK) 
 • Swedish University of Agricultural Sciences (SE)
 • NIVA – Norsk Institutt for Vannforskning (NO)
 • Natural Resources Institute Finland (FI). 
 • JRC-Ispra (Italia) 
 • Ecologic (Tyskland)
 • Teagasc (Irland) 
 • Max Planck Inst for Plant Physiology and Molecular Biology (Tyskland)
 • James Hutton Institute (UK)

Finansiering: Nordforsk.

Publisert - Oppdatert

Del på