Høye søkertall og lang venteliste til veterinærstudiet

Av Camilla Wiik Gjerdrum

Foto: Håkon Sparre, NMBU

Veterinærstudiet er NMBUs mest populære studie med hele 1265 søkere til 90 studieplasser, hvor 600 har studiet som sitt førstevalg. Søkere til dyrepleiestudiet har sunket litt fra i fjor, men har fremdeles et høyt antall søkere til sine 30 studieplasser. Søkertallene fra hovedopptaket til Samordna opptak er klare.

Hovedopptakstallene til dyrepleier- og veterinærstudiet er klare. Antall søkere har gått litt ned sammenlignet med tallene for 2020. Veterinærstudiet er NMBUs mest populære studie med hele 600 søkere som ønsker seg veterinærstudiet som førstevalg. Etter flyttingen til Ås tar NMBU Veterinærhøgskolen inn 90 veterinærstudenter og 30 dyrepleiestudenter. Antallet som har søkt dyrepleierstudiet har sunket, men har likevel 682 søkere hvor 117 har studiet som sitt førstevalg.  I år har 542 kvinner og 58 menn satt veterinærstudiet som sitt førstevalg. Dyrepleierstudiet som førstevalg har 104 kvinner og 13 menn. 

Samordna opptak oppgir på sine sider at søknadene til høyere utdanning har økt og har sine høyeste tall i år. Søknadene til universiteter og høgskoler har økt med 2,2 prosent fra 2020. 

 DyrepleieVeterinær
 Antall søkereSøknader førstevalgAntall søkereSøknader førstevalg
20177711731085480
20188541781322622
20197491331190565
20207151221338621
20216821171265600

Poenggrenser i 2021

StudiePoeng ordinær kvoteAntall på venteliste ordinær kvotePoeng førstegangsvitnemålAntall på venteliste førstegangsvitnemål
Veterinær64,855157,3310
Dyrepleie56,111248,956

Vi gleder oss til å møte alle nye studenter første studiedag lørdag 14. august. Nye studenter finner mye relevant informasjon på sjekklisten vår. Husk å takke ja til studieplassen!

Publisert - Oppdatert

Del på