Hør finansministeren forelese om rikets økonomiske tilstand

Av Per Christian Langset

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum
Foto: Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Torsdag 14. mars besøker finansminister Trygve Slagsvold Vedum NMBU. Han vil holde et foredrag om status for norsk økonomi slik den ser ut våren 2024. Alle studenter er velkomne.

Få med deg en unik mulighet til å høre finansminister Trygve Slagsvold Vedum peke på mulighetene og utfordringene i den økonomiske situasjonen for Norge i en turbulent verden.

Foredraget vil være svært relevant for mange studenter ved NMBU.

Trygve Slagsvold Vedum har satt av tid til spørsmål og dialog med salen etter foredraget,


Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen

Tidspunkt: kl. 12.30 (foredraget starter presis, så vær gjerne på plass litt før)

Publisert - Oppdatert

Del på