Gledelig mange mannlige veterinærstudenter i 2019-kullet

Av Kristine Welde Tranås

Brage Bærheim (t.v.) og Magnus Dypvik er to av de 16 nye mannlige veterinærstudentene.
Brage Bærheim (t.v.) og Magnus Dypvik er to av de 16 nye mannlige veterinærstudentene. Foto: Kristine Welde Tranås

Av årets 77 nye veterinærstudenter, er 16 menn. Det er svært gledelig og slett ikke hverdagskost. - En god kjønnsbalanse er viktig for studiemiljøet, mener både dekan Anne Storset og de to ferske veterinærstudentene Magnus Dypvik og Brage Bærheim.

32 menn ble i år tilbudt studieplass på veterinærmedisinstudiet, og 20 av dem takket ja. Av dem var det 16 som møtte opp og to som har reservert plassene sine. Dette er en forholdsvis stor økning fra i fjor da det var 11 gutter som møtte, og ikke minst fra 2017 da det kun var 5 gutter i kullet.

- Det er veldig hyggelig at det er så mange gutter i år. Det er viktig både for norsk veterinærmedisin og for studiemiljøet her ved Veterinærhøgskolen at begge kjønn er godt representert, sier dekan Anne Storset.

Dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset
Dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset Foto: Håkon Sparre

Bedre studiemiljø
Magnus Dypvik (24) og Brage Bærheim (19) er to av de ferske veterinærstudentene. De har merket seg at det er stor oppmerksomhet og entusiasme rundt de mange guttene.

- Ja, vi merker jo at dette er noe universitetet er opptatt av. Hver dag er det noen som kommenterer og poengterer hvor bra det er. Jeg håper og tror at det vil ha en positiv innvirkning på miljøet, både for vårt kull og kullene over. Kanskje kan det gi ringvirkninger også. Hvis unge gutter ser at veterinærstudiet er for både gutter og jenter, er det større sannsynlighet for at de søker seg hit, sier Magnus.

- Gutter og jenter tar med seg ulike erfaringer inn i et miljø, så jeg er sikkert på at det å ha en god kjønnsfordeling vil gi et mer variert og bedre miljø, sier Brage.

Anne Storset bekrefter at en bedre kjønnsfordeling er viktig for studiemiljøet.

- Vi har erfaring med at når det først er et visst antall gutter i kullet, er det større sjanse for at de trives. Hvis det er veldig få gutter, ser vi at de ikke trives like godt, og det fører til at flere slutter, sier hun.

Viktig med kjønnspoeng
Da kjønnspoengene for menn ble fjernet i 2017, sank andelen mannlige veterinærstudenter betraktelig. Det var bare fem menn i 2017-kullet. Året etter, da det igjen ble innført kjønnspoeng, steg antallet mannlige veterinærstudenter til 11. Av de 32 mannlige søkerne som fikk tilbud som studieplass i år, var det 23 som trengte tilleggspoengene for å komme inn.

- Det viser jo at det er veldig bra at vi fikk tilbake kjønnspoengene. Vi har arbeidet for å få dem tilbake, og vi har også hatt fokus på å rekruttere gutter, så det er veldig gledelig at det gir resultater, sier Anne Storset

Brage Bærheim (t.v.) og Magnus Dypvik er to av de 16 nye mannlige veterinærstudentene.
Brage Bærheim (t.v.) og Magnus Dypvik er to av de 16 nye mannlige veterinærstudentene. Foto: Kristine Welde Tranås

Magnus og Brage er også opptatt av viktigheten av kjønnspoeng.

- Statistisk sett gjør jenter det mye bedre enn gutter på videregående. Det kommer litt lettere for jenter i den alderen, så jeg vil tro det er alfa og omega med kjønnspoeng for å få inn gutter på studiet, sier Magnus.

- Ja, jeg tror også at kjønnspoeng er helt nødvendig for å få en bedre kjønnsbalanse, sier Brage.

Mange jobbmuligheter

De to nye studentene ha gjort seg opp flere tanker om årsakene til overvekten av kvinnelige veterinærstudenter.

- Jeg tror en viktig årsak er framstillinga av veterinærer utad. Det er i all hovedsak smådyrveterinærer som profileres og som vi ser i media. Jeg mener det er viktig at man i langt større grad viser fram alt det andre veterinærer kan. Det er ikke bare smådyr, men også produksjonsdyr, akvamedisin og forskning. Jeg tror nok interessen vil øke blant gutter og menn hvis de vet hva de kan få ut av studiene; hvor bred utdannelsen faktisk er, mener Magnus.

- Ja, det er ekstremt viktig. Jeg fikk helt sjokk selv da jeg kom hit og ble fortalt om alle jobbmulighetene som eksisterer, sier Brage.

- Jeg var helt sikker på at det var produksjonsdyr jeg skulle jobbe med, men nå utelukker jeg ingenting. Det er et langt studium og mye kan skje. Men jeg har visst at jeg skulle bli veterinær siden jeg var seks-sju år gammel, så nå gleder jeg meg bare til omsider å komme i gang, ler Magnus.

Publisert - Oppdatert

Del på