Gjesteførelesning på ECN180 - Globale Utfordringer

Av Hector Enoc Ulloa Chinchilla

Annette Alstadæter på temaforelesning i festsalen
23. august holdt Annette Alstadsæter temaforelesning om skatteparadiser ved ECN180.Foto: Erlend Dancke Sandorf

ECN180 er et av de første kursene Handelshøyskolens studenter møter på Norges Miljø-og Biovitenskapelige Universitet. Kurset gir en innføring i globale utfordringer ved å gi studenter et overordnet blikk på de ulike FNs bærekraftsmål, økonomisk vekst og utvikling, i de siste 200 år på globalt og regionalt nivå.

Portrett av Erlend Dancke Sandorf.
Førsteamanuensis Erlend Dancke Sandorf har ansvar for emnet. Foto: Tommy Normann

Førsteamanuensis Erlend Dancke Sandorf har ansvar for emnet og forklarer at studenter får først en introduksjon om økonomi og økonomiske modeller, før de går videre til en rekke ulike temaforelesninger som skatt og ulikhet, utvikling og miljø, matvaresikkerhet, miljøvennlig utvikling og klimapolitikken. Disse temaforelesninger har som mål å gi studentene innsikt i de ulike utfordringer verden står overfor og hvordan samfunnsøkonomiutdannelse kan bidra til å løse disse.

Å ta et overordnet blikk på disse temaene er viktig, sier Sandorf. Ved å se den historiske utviklingen i disse områdene kan studenter bedre forstå hvordan vi har kommet til hvor vi er i dag og ha en mer praktisk tilnærming når de analyserer andre problematikker senere i studieløpet. Skatteforsk - Centre for Tax Research ble invitert for å holde gjesteforelesning i august.

Studenter synes det er interessant og gledelig å møte mange av Handelshøyskolens beste professorer

Egil Natvik Vestrheim, begynte på Økonomi og administrasjon i høst. ECN180 har vært veldig interessant fordi man får «oversikt over så mange temaer som fattigdom, skatt, og miljø, og koble dem til bærekraftig utvikling». Å ikke gå rett inn til bedriftsadministrasjon, men også få innsikt i hvilke utfordringene er der ute, skal være nyttig i fremtiden når han tenker på hvordan bedriftene kan bidra til samfunnet, sier Egil.  

Samfunnsøkonomistudent, Ragnar Falch Fossheim, er enig med Egil og sier at «kurset skal være behjelpelig når han tenker om miljø og bærekraft gjennom studieløpet etterpå». I disse tider er det også viktig å ha et internasjonalt perspektiv når man studerer, sier Ragnar.

Gjesteforelesning fra Skatteforsks leder, Annette Alstadæter

Skatt er enormt viktig for globale utvikling siden det er et veldig effektivt virkemiddel for å omfordele og redusere ulikhet. I slutten av august holdt Annette Alstadsæter en temaforelesning for ECN180-studentene. Dubai-avsløringene og skjult eiendomsformue var hovedtema og studenter var spent for å lære mer om et tema de har lest mye om i media.

Ragnar Falch sier han var veldig fornøyd med å gå mer i dybden av hva skatteparadiser er og hvordan disse funker. Begge studentene hadde hørt om Skatteforsk – Centre for Tax Research og Annette sitt arbeid fra før, men hadde ikke tenkt om omfanget av skjult formuer og risikoene forskere kan ha når de jobber med lekkasjer. Både har lyst til å lære mer om skatt i studiene sine og håper de får sjansen til å samarbeide med skatteforskere i fremtiden. «Det var overraskende å se hvor tydelig koblingen mellom skatt og ulikhet er», sier Egil.

Begge studentene fortalte at de hadde bestemte seg for å studere på NMBU på grunn av bærekraftsprofilen til universitetet og begge er enig i at dette kurset har vært en god opplevelse som fremhever NMBUs unike tilnærming til økonomistudier.

Skatteforsk Logo
  • Skatteforsk - Centre for Tax Research ble tildelt 30 millioner kroner av Norges forskningsråd i 2023 og er en del av NMBU Handelshøyskolen 
  • Skatteforsk forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd. Målet er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt. Vi har forskere fra ti land: Norge, Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Belgia, USA, Japan og Israel. 

Publisert - Oppdatert

Del på