Fornøyd klima- og miljøvernminister på besøk på NMBU

Av Tuva Todnem Lund

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide peker med armen ut mot lystgassroboten til Elisabeth Gautefall Hiis.
Elisabeth Gautefall Hiis viser fram lystgassroboten til en engasjert klima- og miljøvernminister. Rektor Siri Fjellheim var fornøyd med å vise ministeren dagsaktuell og banebrytende forskning.

Onsdag 6. september kom klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide på besøk til NMBU. Ministeren ønsket å høre mer om forskningen på klima og miljø. I etterkant av besøket beskrev han arbeidet ved NMBU som «nettopp det vi trenger for å finne kunnskapsbaserte løsninger på både klima- og miljøkrisen».

Barth Eide under sin tale til NMBU- festen onsdag. Han står med hendene slått ut til sidene på en scene
Barth Eide holdt en engasjert hilsningstale til NMBU- festen onsdag.

Fikk presentert forskning

På besøket fikk han presentert det han selv omtalte som «essensen av forskningsfronten». Rektor åpnet med å fortelle ministeren om viktigheten av grunnforskning, før han fikk presentert aktuelle prosjekter ved NMBU fra forskere.

Noe av det han fikk presentert var bioteknologisk grunnforskning som grunnlag for nye bærekraftige løsninger, som blant annet er viktig for nedbrytning av plast. Han fikk også høre om nyvinninger innen bioteknologi som bidrar til reduksjon i klimagassutslipp. I tillegg ble han presentert for en sirkulær vann- og avløpsteknologi som gjenvinner næringsstoffer, i stedet for å slippe det ut i naturen. Statsråden viste stor interesse for forskningen han ble presentert.

Barth Eide blir presentert forskning av ansatt ved NMBU. Ved siden av han står rektor Siri Fjellheim.
Elisabeth Gautefall Hiis som er doktorgradsstipendiat ved KBM viser fram lystgassroboten til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og rektor Siri Fjellheim. Foto: Tommy Normann

Skrøt av NMBU

I sin tale til NMBUs campusfest snakket ministeren om viktigheten av tverrfaglighet i arbeidet som gjøres ved universitetet. Han understreket betydningen av gode fagmiljøer, og at kriser og problemstillinger må løses i sammenheng. Han brukte arealkrevende fornybar energi som eksempel på at nye problemer kan oppstå når en prøver å løse et annet.

Ministeren minnet oss på samfunnsansvaret vi har som et universitet med løsninger på mange av krisene verden står ovenfor, og at våre kandidater skal rett ut i arbeidslivet og møte disse utfordringene. Avslutningsvis oppfordret han de fremmøtte om å overlate kloden i litt bedre stand enn vi fikk den til de kommende generasjoner, slik man også tenkte om odelsgårder før i tiden.

Espen Barth Eide smiler og ser fornøyd ut.
Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide var strålende fornøyd med besøket sitt på NMBU.

I etterkant av besøket uttrykte statsråden at det var et svært inspirerende besøk han hadde på NMBU. Spesielt var han imponert over arbeidet på tvers av disipliner, og beskrev arbeidet ved NMBU som «nettopp det vi trenger for å finne kunnskapsbaserte løsninger på både klima- og miljøkrisen». Han la videre vekt på at alle med tilknytning til NMBU, som jobber og som studerer her, bør være stolte av universitetet.

Publisert - Oppdatert

Del på