Foods of Norway deltar med lovende forskningsresultater på møtet i European Aquaculture Society

Av Janne Karin Brodin

Aquaculture Europe / Foods of Norway
Aquaculture Europe / Foods of NorwayFoto: NMBU

Forskere fra Foods of Norway har hele åtte muntlige presentasjoner på konferansen som avholdes i Wien 18. til 21 september. Temaene er nye mikrobielle ingredienser og funksjonelt fôr som inneholder gjær- og tangekstrakter.

─ Vi har fått lovende resultater i Food of Norway og spin-off-prosjektet NordicFeed på effekten av det mikrobielle proteinet P. variotii. Proteinet er produsert på restråstoff fra trevirkeindustrien og har vist gode resultater på vekst og helse hos atlantisk laks, sier leder for Foods of Norway, professor Margareth Øverland.

Videre forteller Øverland at resultater fra lakseprosjektet Resilient viser at laks som ble fôret med funksjonelt fôr med tangekstrakter og gjær var sunnere og mer robust ved overføring til sjøvann.


Foods of Norway har disse presentasjonene på konferansen:

 • Solving the raw material crisis: A Norwegian perspective on developing functional ingredients for novel aquafeeds.
  - Margareth Øverland
 • Paecilomyces variotii in novel feeds for Atlantic salmon: Effects on pellet quality, growth performance, nutrient digestibility and utilization, and immune-related biomarkers in the distal intestine
  - Jamie M. Hooft
 • Beyond nutritional value: mycoprotein Paecilomyces variotii improves  growth performance and overall health responses in Atlantic salmon
  - Dominic Duncan Mensah
 • Liver transcriptome during seawater transfer in two different Atlantic salmon families fed functional diets containing D.hansenii yeast-based products
  - Brancika Djordevic
 • Immunomodulator effects of laminarin from Laminaria Hyperborea on Atlantic salmon leukocytes – first steps towards novel functional feed application for salmon
  - Ruth Tamara Montero
 • Nutritional programming using fucoidan from sugar kelp as a feed additive to improve trained immunity in Atlantic salmon against Tenacibaculum maritimum
  - Byron Morales Lange

Andre presentasjoner fra Foods of Norway-teamet er:

Resultater fra et forsøk der laks ble fôret med dietter som inneholdt den nye fôringrediensen mel av svart soldatflue, viste gode resultater på teknisk fôrkvalitet, vekstevne og helse hos atlantisk laks under feltforhold.

Videre ble det funnet lovende resultater om bruk av funksjonelt fôr som inneholder et varmebehandlet parabiotisk middel, lactobacillus planetarium, på helse og overlevelse hos atlantisk laks under et pathogen challenge studie.

 • Black soldier fly larvae (Hermetia illucens) meal is a viable protein source for Atlantic salmon in a large-scale controlled field trial under commercial-like conditions.
  - Linn Eide
 • From a cell model to a fish trial: Immunomodulatory effects of heat killed L Plantarum as functional ingredients in aquafeeds for salmonids 
  - Sergio Rocha

Aquaculture Europe 2023 | European Aquaculture Society Meetings (aquaeas.org)

Publisert - Oppdatert

Del på