Elin Kubberød er NMBUs nye prorektor for utdanning

Av Benjamin Gøtestam

Portrettbilde av Elin Kubberød
Elin Kubberød er NMBUs nye prorektor for utdanningFoto: Håkon Sparre / NMBU

Styret har ansatt Elin Kubberød, professor ved Handelshøyskolen, som ny prorektor for utdanning etter Elise Norberg. Elin tiltrer 11. mars.

- Jeg gleder meg til å kunne bidra til å legge forholdene til rette for å utvikle utdanningene våre på tvers av fag, funksjoner og fakulteter, sier Elin Kubberød.

- Vi må dra lasset sammen i en utfordrende tid med «ekstrem oppussing» og kutt i bevilgningen.  Det forventes mye av oss fremover og vi kan ikke forutse hvordan fremtiden vil se ut, men vi må aktivt være med å skape oss et handlingsrom hvor vi har innflytelse på utviklingen.

Jeg håper også å kunne bidra til å posisjonere NMBU enda sterkere ovenfor våre kandidaters fremtidige arbeidsgivere og i samfunnet ellers.

Elin Kubberød kommer fra stillingen som professor i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen NMBU. Kubberød har vært ansatt på NMBU siden 2009. I perioden 2009-2012 var hun ansatt som seniorrådgiver i Forskningsavdelingen hvor hun arbeidet strategisk med forskningssamarbeid på tvers av faggrenser, etablering av entreprenørskapskultur og utvikling av kommersialiseringsenheten for teknologioverføring ved NMBU. Fra 2013 har Kubberød vært faglig ansatt ved Handelshøyskolen hvor hun har vært programleder og primus motor bak masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon. Kubberød sitter i fakultetsstyret ved Handelshøyskolen for andre gang.

- Elin har en solid forståelse for læringsprosesser og pedagogiske perspektiver gjennom forskning på entreprenørskapsutdanning, sier rektor Siri Fjellheim. – Jeg er veldig fornøyd med at hun tar denne viktige posisjonen i rektoratet.

Elin Kubberød har mottatt en rekke priser og nominasjoner for sin innsats innen undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid. I 2020 ble Kubberød en av NMBU sine første meritterte undervisere. Kubberød har også solid forskningskompetanse innenfor entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet. Hun er en etterspurt i råd og utvalg og sitter blant annet i ekspertpanel i Norges Forskningsråd og har også en IIer stilling på MatNat på UiO hvor hun utvikler PhDs innovasjonskompetanse.

Med grunnutdannelse i Matvitenskap fra daværende Norges Landbrukshøgskole og doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, har hun en tverrfaglig utdanningsbakgrunn. Hun har vært forsker i Nofima, kvalitetsingeniør i Ringnes, og har også erfaring som markedssjef fra et oppstartsselskap innenfor omega-3 basert på bærekraftige marine råvarer.

Elin Kubberød er tilsatt som prorektor for utdanning for perioden 11. mars 2024 til 31. juli 2025.

Publisert - Oppdatert

Del på