Edelmark: Markkompostering for bærekraftig mat og sirkulær byutvikling

Av Hugo Andrè Mowinckel Nilsen

Urbant sirkulært landbruk med vermikompost
Foto: Photo by Markus Spiske on Unsplash

Det forventes at 70 % av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050. Dette krever at man planlegger slik at utfordringer knyttet til bærekraft blir ivaretatt. Det er et stort dilemma å balansere behovene til en voksende befolkning med minimal påvirkning på miljøet og klimaet. Derfor er det viktig å tenke nytt og sirkulært rundt grunnleggende behov som mat og matproduksjon.

Artikkelen under er skrevet av Dereje T Asefa hos Edelmark. Samarbeidspartner i Nasjonalt senter for urbant landbruk på NMBU.


En innovativ og miljøvennlig løsning som har fått stadig større oppmerksomhet de siste årene, og som kan være en del av løsningen for bærekraftig byutvikling, er markkompostering. Meitemark kan brukes som "ingeniører" for å skape verdi fra organisk avfall, som øker med den voksende urbane befolkningen, på en bærekraftig og sirkulær måte. Organisk avfall brukes som mat til meitemarkene, med næringsrik markkompost som sluttprodukt. Dette kan brukes som gjødsel for urbant landbruk, i en bærekraftig og sirkulær tilnærming til byutvikling.

I motsetning til tradisjonell kompostering, som baserer seg på en anaerob (uten oksygen) mikrobiell nedbrytningsprosess, skjer det en aerob nedbrytingsprosess i markkompostering. Når organisk avfall passerer gjennom meitemarkens tarm, blir det eksponert for nyttige mikrober som bor i tarmene. Dette resulterer i at markkomposten som produseres er rik på næringsinnhold og inneholder nyttige mikrober som er gunstige for jord- og plante helse.

Markkompost er en naturlig og bærekraftig form for gjødsel som enten kan redusere eller erstatte behovet for kunstgjødsel i urbant landbruk. Dette sparer ikke bare kostnader, men reduserer også miljøbelastningen forbundet med produksjon og bruk av kunstgjødsel. Prosessen bidrar til å forebygge deponering av organisk avfall, redusere behovet for avfallshåndtering, som igjen kan ha en positiv effekt på klimagassutslipp, og bidrar til å unngå ukontrollerte utslipp av klimagasser som er vanlige med den tradisjonelle anaerobe komposterings- prosessen. Markkompostering er også et relativt rimelig og energieffektivt alternativ til tradisjonell avfallshåndtering. Prosessen krever minimal infrastruktur og kan implementeres på ulike nivåer, noe som gjør den egnet både for enkelthusholdninger og større anlegg for håndtering av organisk avfall.

I 2023 gjennomførte Edelmark AS et forskningsprosjekt om markkompostering med tittelen "Different Bio-wastes to Diverse Products", finansiert av RFF-Viken (Regionale Forskningsfond Viken). Hovedmålet med forskningen var å teste og dokumentere omdanningen av ulike typer organisk avfall til organisk gjødsel og jordforbedringsmidler. Ti ulike blandinger av organisk avfall ble pre-kompostert og deretter markkompostert, med ti ulike markkomposter som sluttprodukter. Produktene ble analysert for næringsinnhold for å dokumentere eventuelle forskjeller i egenskapene til markkompostene. Foreløpige resultater viser at markkompostering kan behandle ulike typer organisk avfall og produsere markkomposter med unike egenskaper. Disse unike egenskapene kan utnyttes til å produsere forskjellige kvaliteter av organisk gjødsel for ulike landbruksformål.

Markkompostering kan bidra til bærekraftig byutvikling ved å omdanne organisk avfall produsert i byer til organisk og økologisk gjødsel. Dette gjødslet kan brukes i et sirkulært system for å produsere økologisk og sunn mat. Myndighetene kan motivere og engasjere bybefolkningen til å benytte innovative og miljøvennlige løsninger som markkompostering, og være en del av arbeidet for en bærekraftig byutvikling.

Prosjektfakta

Prosjektleder: Edelmark AS

Prosjektdeltakere: USN and INN

Prosjektbudsjett: NOK 700.000 NOK

Finansiering fra RFF: NOK 350.000

Prosjektperiode: April 2023 - mars 2024

Edelmark forskningspartnere

Publisert - Oppdatert

Del på