Besøksskolehage i Drammen - Det grønne skiftet skjer lokalt!

Av Hugo Andrè Mowinckel Nilsen

Evas Grønne Hage
Foto: Bildekreditt og eierskap: Evas Grønne Hage

Nasjonalt senter for urbant landbruk på NMBU samarbeider med dyktige medspillere over hele landet. Evas Grønne Hage er en sosial entreprenør som har drevet med urbant landbruk i Drammensområdet siden 2014. De arbeider for mer dyrking i byen, økt biologisk mangfold og flere grønne møteplasser for lokalbefolkningen.

Evas Grønne Hage samarbeider også med et vidt spekter av aktører, fra andre sosialentreprenører, kommuner, nabolagsinitiativ, private virksomheter, forskningsinstitusjoner, og barne- og videregående skoler. Deres store fokus om dagen er etableringen av et ressurssenter for urbant landbruk midt i Drammen som skal samle bedrifter, FoU-aktører, næringsaktører og offentlig sektor for å utvikle fagfeltet. Ressurssenteret for urbant landbruk må selvfølgelig ha en besøksskolehage for hele byen. 

Skolehager er en pedagogisk og praktisk læringsarena der elevene får muligheten til å dyrke planter og lære om matens opprinnelse, kretsløp og bærekraft i praksis. Svært få skoler i Drammen kommune har tilgang til en skolehage i dag. I 2023 gjennomførte Evas Grønne Hage et viktig pilotprosjekt hvor de testet ut om en felles besøksskolehage sentralt i byen kunne fungere som skolehage for elever fra tre skoler i nærmiljøet. Skoleklasser testet ut besøksskolehage-konseptet ved å delta på fire samlinger på Godsen, den gamle godsterminalen, et område som skal transformeres til en ny bydel og grønn oase. Gjennom denne piloten identifiserte de barn og læreres ønsker og behov som vil være en viktig del av grunnlaget for videre planlegging av besøksskolehagen. 

Evas
Foto: Godsen - Evas Grønne Hage

Nylig har Evas Grønne Hage fått bekreftet videre tilskudd med økonomisk støtte fra Bergesenstiftelsen og er svært glade for å kunne videreutvikle prosjektet sammen med samarbeidspartnere i Drammen kommune og Bane NOR Eiendom, slik at flere barn kan få tilgang på undervisning i skolehagen.

Har du spørsmål om besøksskolehagen i Drammen? Ta kontakt med Evas Grønne Hage ved Laura Martinez laura@evashage.org.

Les mer på https://www.evashage.org/

Publisert - Oppdatert

Del på