42 nye kjøkkenhager i skoler og barnehager - med Stiftelsen Lystgården og Bybonden i Bergen

Av Hugo Andrè Mowinckel Nilsen

Lystgården Berge & Bybonden i Bergen
Foto: Kreditt: Stiftelsen Lystgården

Nasjonalt senter for urbant landbruk på NMBU samarbeider med dyktige medspillere over hele landet. Lystgården i Bergen arbeider for å skape møter mellom mennesker og matopplevelser som fremmer økologisk og sosial bærekraft. Med Bybonden i Bergen har de nå etablert en rekke kjøkkenhager og drevet frem initiativer for å fremme matglede og matkunnskap blant barn og unge.

33 skoler og ni barnehager i Bergensområdet har kommet i gang med sine egne kjøkkenhager de siste årene. Dette er en satsing Bybonden i Bergen er utrolig stolt av! Målet er at alle barne- og ungdomsskoler i Bergensregionen (og gjerne så mange som mulig i Vestland!) skal ha gode, veletablerte skolehager som en integrert del av skolehverdagen. De håper også at mange flere barnehager skal dyrkes i årene fremover.

Et aktivt utendørs klasserom med Bybonden i Bergen og Stiftelsen Lystgården.
Foto: Et aktivt, utendørs klasserom: Bybonden i Bergen får gode tilbakemeldinger på skolehagens rolle i en tverrfaglig skolehverdag. Foto av Jannica Luoto/BT

Dette er en viktig tverrfaglig arena hvor barn lærer om dyrking og mat. Skolehagen er matauk, men det er også inkludering, mestring, fellesskap, sosial kompetanse, entreprenørskap, matematikk, norsk, engelsk, RLE, mat og helse - og mye mye annet. I LK20 har tema som bærekraft, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap fått plass. Et utendørs klasserom i form av skolehage vil være en god hjelp til å nå målene som er satt, og så langt har mange tusen elever i bergensskolen fått oppleve mestring og matproduksjon i et utendørs klasserom. Skolene som får skolehage fra Bybonden får tilbud om et treårig program med oppfølgning, som bidrar til at både lærere og elever blir bedre rustet til å drive kjøkkenhagen selvstendig. 

Det er mange som ønsker seg egen kjøkkenhage i både skoler og barnehager, og Lystgården med Bybonden i Bergen jobber hardt for å gjøre dette mulig. Å gi barn kunnskap og erfaring med mat og dyrking gir dem en kompetanse som blir verdifullt livet gjennom - man spiser tross alt hver eneste dag.

Du kan følge mer med på hva Bybonden i Bergen gjør på: 

Instagram: https://www.instagram.com/bybondenibergen/

Facebook: https://www.facebook.com/Bybondenibergen

Web: https://www.lystgarden.no/

 

Publisert - Oppdatert

Del på