Nulltoleranse for trakassering

Av Gro Holter

NMBU har nulltoleranse for alle former for trakassering. Det betyr at ingen ved NMBU, korkje tilsette eller studentar, skal oppleva å verta utsette for trakassering, mobbing eller uønska seksuell merksemd/seksuell trakassering.

NMBU oppfordrar alle som har opplevd trakassering i arbeids- og læringsmiljø sitt om å rapportera dette. NMBU vil behandla alle varsel konfidensielt og gjera tiltak slik at trakasseringa tek slutt.

Kollegaer og medstudentar som blir kjent med at trakassering går føre seg har ei plikt til å varsla om dette til NMBU. Leiarar som mottek varsel om trakassering eller på annan måte vert kjent med at trakassering skjer, skal kontakta Personal- og organisasjonsavdelinga for bistand.

NMBU har retningsliner for melding og oppfølging av varslar om trakassering i HMS-handboka (krev innlogging med "Feide"). Retningslina gjeld for tilsette og studentar.

Har du opplevd trakssering i høve med tidlegare arbeid, studier eller aktivitetar i regi av NMBU, ønskjer vi at du kontaktar Personal- og organisasjonsavdelinga:

NMBU vil handsama varselet konfidensielt, undersøkja og handtera saka. Er det risiko for at trakasseringa du har opplevd, fortsatt pågår i våre miljø, vil NMBU sørgja for at trakasseringa tek slutt.

Publisert - Oppdatert

Del på