NMBUs første ni meritterte undervisere

Av Mette Risbråthe

Å få status som Merittert underviser betyr at du over tid og systematisk har videreutviklet undervisningskompetansen til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen. 

— ­Vi fikk mange sterke søknader i denne første runden, noe som viser at vi har veldig mange som jobber godt med utdanningskvalitet på NMBU. Det er jeg veldig glad for! Det har vært utrolig interessant å lese søknadene og se alt det gode utdanningsarbeidet som er lagt ned hos alle søkerne, sier prorektor for utdanning Solve Sæbø stolt.

De meritterte er:

Foto: Håkon Sparre, UMB
Foto: Håkon Sparre, UMB
Foto: Håkon Sparre, NMBU
Foto: Håkon Sparre, UMB
Foto: Håkon Sparre, UMB
Foto: Gisle Bjørneby, NMBU
Foto: Gisle Bjørneby, NMBU
Morten Sørlie, professor, KBM
Morten Sørlie, professor, KBM Foto: Laila Falleth
Peter Alestrøm
Peter Alestrøm Foto: Private

— De som når helt opp og får status som merittert underviser, har vist i sine søknader at de i særlig grad har arbeidet bevisst og systematisk med sin undervisning over tid, at de har en forskende tilnærming til sin egen undervisning, at de utvikler den i tråd med NMBUs læringsfilosofi og at de har en kollegial holdning og praksis, både internt og eksternt. Jeg er imponert over kvaliteten på det arbeidet de har gjort og den kompetansen de har oppnådd og som de har dokumentert i sine søknader, sier Sæbø.

Respons fra noen av de meritterte

— Jeg setter umåtelig stor pris på denne statusen og skal bruke det til det beste for NMBU. Takk for at NMBU anerkjenner sine undervisere. Jeg er meget takknemlig, stolt og rørt! Det betyr mye å bli satt pris på for all innsats jeg legger ned. Ikke minst er det en anerkjennelse av at det jeg selv har tro på er rett og blir lagt merke til. Jeg er meget glad for å få lov til å praktisere på en fantastisk arbeidsplass med de beste kollegaer og studenter, sier Elin Kubberød om utnevnelsen.

— Jeg er selvsagt svært glad på egne vegne, men jeg må understreke at jeg har vært høyst privilegert i og med at jeg i alle mine 27 år på NMBU har arbeidet i et svært inspirerende fagmiljø der god undervisning har vært høyt verdsatt blant kolleger og fra ledelse. Alt arbeidet jeg har gjort her er i tett samarbeid med kollegene, uten dem hadde det ikke blitt noen merittert underviser-status. Glemmes må heller ikke NMBUs enestående studenter, det er fra dem vi forelesere henter den daglige glede og det overskudd som trengs for å være en god lærer, sier Arne Auen Grimenes.

— Det er en ære å få status som merittert underviser. Denne prisen er en anerkjennelse av undervisningen på universitetet og av kvaliteten på undervisningsmiljøene. Jeg anerkjenner og takker lærerkollegaene og studentene som har bidratt så mye til glede og motivasjon, sier Charles Press.

— Dette er veldig gledelig. Det føles også riktig å få en slik status. Undervisning har vært min hovedinteresse og hovedaktivitet i akademia. Det nasjonale løftet av undervisningskvalitet som meritteringsordningen er en del av, er derfor svært gledelig og en etterlengtet satsning som fokuserer på denne delen av virke vårt. Det er veldig tilfredsstillende at bedømmelseskomiteen og NMBU har vedsatt min innsats slik. Mange takk, og mange takk til de superflinke, hyggelig og positive studentene våre som gjør undervisning så gøy, sier Elin Børrud.

Merittering av undervisere er en ordning som ble innført ganske nylig i Norge. Alle universiteter og høgskoler skal ha innført ordningen innen 2019. NMBUs ordning ble godkjent i styret i 2019.

Mange gode søknader

— Det er høyt nivå også på de som ikke ble merittert i denne runden, og vi har lagt vekt på å gi fyldige tilbakemeldinger til alle slik at de vet hvorfor de ikke nådd helt opp denne gangen. Jeg håper tilbakemeldingene oppleves som konstruktive og gir inspirasjon til å prøve igjen, sier prorektor for utdanning.

Formålet med ordningen er å løfte statusen på arbeidet med utdanningene på universitetene og øke kvaliteten på disse. Historisk sett har det nok vært mer meritterende (for karrieren og statusen) å vie sin tid til forskning. Erfaringer fra Sverige, som har lengre historikk på merittering enn Norge, viser at meritteringsordningene har gitt et større fokus på utdanning og et løft for det pedagogiske nivået på universitetene.

Tuva Todnem Lund er leder i Studenttingets arbeidsutvalg. Hun har deltatt i styringsgruppa for ordningen.

— Gode undervisere hjelper oss studenter å sette oss inn i fagene, fatte interesse for fagfelt, og ikke minst motivere til å komme oss gjennom eksamen. Her på NMBU har vi mange fantastiske undervisere, og veldig mange av disse fortjener all heder og ære de kan få. Vi er glade for at meritteringsordningen er oppe og går, da det er en fin måte NMBU kan trekke fram de aller ypperste underviserne vi har. De meritterte underviserne setter en standard for hva undervisning skal være, en standard alle undervisere kan strekke seg etter. Dette bidrar til økt kvalitet i utdanningen, også på sikt. Jeg vil gratulere de meritterte, og takke veldig for all innsats de har lagt ned i undervisningen sin, sier studentlederen.

Innføringen av meritteringssystemet ved NMBUer et ledd i arbeidet for å heve kvaliteten i undervisningen og gi økt læring for studentene. Målsettingen for meritteringsordningen er tredelt:

  • Synliggjøring av systematisk arbeid med utvikling av undervisningen
  • Styrking av en kollegial og profesjonell undervisningskultur
  • Sidestilling av utdanning og forskning

Les mer om meritteringsordningen.

Publisert - Oppdatert

Del på