NMBU-studenter mest fornøyd

Studenter foran Bikuben
Studenter foran BikubenFoto: Håkon Sparre

NOKUTs studiebarometer for 2022 viser at studentene ved NMBU fortsatt er landets mest fornøyde universitetsstudenter. De siste fire årene har vi toppet lista.

På spørsmål om hvor tilfredse NMBU-studentene er, overordnet sett, er gjennomsnittsvaret 4,2 på en skala fra 1 til 5 (hvor fem er best). Av alle universitetene i landet, er dette høyeste score over tilfredshet i fire år på rad.

Ikke overraskende

Studentleder Jens Bartnes kan bare bekrefte at studentene stort sett trives veldig godt ved NMBU og at de virker storfornøyd med studieprogrammene siden:

– Det er selvsagt stas, men ikke overraskende, at NMBU-studentene er såpass fornøyde i år igjen. Tallene viser jo at vi er veldig fornøyde med undervisningen og det faglige, men de viser også at vi er fornøyde med våre muligheter til å komme med tilbakemeldinger og påvirke undervisningen. Her tror jeg det er en sammenheng. Undervisningen blir bedre når studentene får være med å påvirke.

– NMBU er kjent for å ha et godt studentmiljø, og denne undersøkelsen bekrefter dette. Også her scorer vi godt over landssnittet, og jeg tror det er en viktig årsak til at studentene våre er så fornøyde generelt. Studenter trenger å ha gode tilbud både i og utenfor forelesningssalen.

Opprettholder posisjonen

Prorektor for utdanning, Elise Norberg, kunne ikke vært mer fornøyd:

– Jeg er både glad, stolt og ydmyk over at NMBU i år igjen er det universitetet i landet med mest fornøyde studenter. At vi opprettholder den posisjonen er det mange som bidrar til. De som underviser og veileder studentene våre spiller selvfølgelig en viktig rolle i forhold til å levere utdanning av høy kvalitet, men vi må ikke glemme alle de andre som også bidrar. Både de som jobber i administrasjonen og alle de som passer på dyrene, plantene, lokalene og parken vår er med på å skape et godt læringsmiljø. Og sist men ikke minst studentene selv! Jeg mener vi har landets fineste og mest engasjerte studenter og de er utrolig viktige i arbeidet for å sikre god studiekvalitet for alle.  

 Opplev NMBU

Fakta

Studiebarometeret er Norges største studentundersøkelse. Rundt 30.000 studenter fra alle landets høyskoler og universiteter har svart på spørsmål om hvordan de opplever kvaliteten på studieprogrammet sitt.

Institusjonsrapport 2022 NMBU

Publisert - Oppdatert

Del på