NMBU og IKT Norge samarbeider om bærekraftige IKT-utdanninger

Av Tonje Halvorsen Walde

Foto: Håkon Sparre, NMBU

Målet er å påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi og innovasjon i en bærekraftig retning. Satsinga heter GoforIT og er et initiativ med flere partnere fra både akademia og næringsliv.  

Brukt riktig kan digitale teknologier ta oss raskere til målet om en bærekraftig verden, og på noen områder kan det til og med være en forutsetning. Men noen områder, for eksempel noen sider av utviklinga innen kunstig intelligens, påvirker bærekraftsmålene i negativ retning, både når det gjelder klima og sosiale forhold. Prorektor Solve Sæbo har skrevet om dette i Dagens Næringsliv tidligere i vår 

 

Bærekraftig IT 

GoforIT er et initiativ fra flere partnere innen akademia og næringsliv, koordinert av IKT Norge, som skal sørge for at kunnskapsutvikling innen IT-fag tar større hensyn til bærekraft og blir en faktor i det grønne skiftet i større grad enn i dag. IKT Norge beskriver prosjektet som «en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med mål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, og innovasjon i en bærekraftig retning». 

I Norge er sosiale faktorer inkludert i deler av IT-utdanningene, men fokuset på klima og miljø er ikke like stort.  

 

God mulighet for samarbeid 

- Vi mener det er særlig to ting som må skje om vi for alvor skal klare å snu samfunnsutviklinga i bærekraftig retning. Det ene er at alle virksomheter setter mål om bærekraft øverst i sine strategier. Det andre er at vi klarer å samarbeide på tvers om dette store målet. GoforIT er et prosjekt som gjør akkurat disse tingene innen IKT-sektoren, sier rektor Sjur Baardsen.  

Ideene og verdiene i GoforIT er jo noe vi allerede har jobbet lenge med ved NMBU. Nå får vi en bedre mulighet til å løfte i flokk sammen med andre viktige aktører på ITK-feltet, sier Baardsen. 

 

Mål om arbeidsrelevant kompetanse 

Medlemmene i GoforIT i tillegg til IKT Norge og NMBU er Bouvet, Dell, NITO, NTNU, Microsoft, SopraSteria, Tekna og Universitetet i Agder. 

Noen av målene er å finne ut av hva slags kompetanse IKT-næringa trenger i dag og framover, hvordan studentene skal oppnå mulig relevant og ettertraktet kompetanse når de skal ut i arbeidslivet og ikke minst hvordan næringsliv og akademia kan samarbeide best mulig om disse målene. 

Blant de konkrete tiltakene i prosjektet er utviklinge og påvirke utdanningsløp og etterutdanning innen relevante fag, felles deltagelse i offentlig debatt og myndighetskontakt, å spre kunnskap og kompetanse til offentligheten gjennom workshops og konferanser, gjesteforelesninger og medier og å bygge et nettverk av forskere og eksperter. 

GoforIT lanseres i dag 21. april. Du kan følge sendinga her 

Publisert - Oppdatert

Del på