NMBU blir medlem av Euroleague for Life Sciences

NMBU blir en del av nettverket Euroleage for Life Sciences (ELLS).
NMBU blir en del av nettverket Euroleage for Life Sciences (ELLS).Foto: Tommy Normann

NMBU er i ferd med å bli en del av Euroleague for Life Sciences, som samler europeiske toppuniversiteter innen fag som jordbruk, naturforvaltning, skogbruk og matvitenskap. Prorektor for utdanning, Elise Norberg, kaller invitasjonen en fjær i hatten for NMBU. 

– Det er en stor anerkjennelse av NMBU at vi ble invitert med inn i dette nettverket, som består av de beste europeiske universitetene innenfor våre områder. Vi er i godt selskap her, og det er helt på sin plass at vi er med, sier Norberg.  

Euroleague for Life Sciences (ELLS) er et nettverk som i dag består av ti universiteter (se faktaboks). Disse samarbeider innenfor fag som naturforvaltning, landbruk, skogbruk, matvitenskap, miljøvitenskap og rural utvikling. NMBU har hatt samarbeid med alle de deltagende universitetene i mange år, blant annet gjennom studentutveksling og forskningssamarbeid. Gjennom deltagelse i ELLS får vi mulighet til å knytte enda tettere kontakt.  

–  Nettverket har en rekke faglige «subject areas» som arrangerer kurs og andre aktiviteter. Vi håper mange av de ansatte på NMBU vil engasjere seg innenfor de områdene de finner relevante, oppfordrer Norberg.

Søker om europeisk universitet 

En begrunnelse for at NMBU ble invitert med i ELLS, var at nettverket planlagte en søknad om å bli et European University.  

–  De ønsket å ha med NMBU på grunn av vår sterke posisjon som et av Europas best universiteter innenfor våre områder, og fordi NMBU allerede hadde mye samarbeid med ELLS-partnerne innen utdanning og forskning, sier Norberg. 

Det skal etableres 60 European Universities gjennom EUs European University Initiative (EUI). Ambisjonen er å skape dyptgripende, omfattende og innovative samarbeid. Disse alliansene får støtte av Erasmus+ og er ett av EUs flaggskip for å fremme Europeisk samarbeid innen høyere utdanning og forskning.  

De europeiske universitetene skal utvikle felles langtidsstrategier som styrker koblinger mellom høyere utdanning, forskning, innovasjon og det øvrige samfunnet, forteller Norberg.  

Dette er en fin mulighet til å fremme enda bedre samarbeid og å lære av hverandre. Målet er at alliansene skal utforme modeller for systemisk, strukturelt og bærekraftig samarbeid som forsterker utdanningskvalitet, håndterer samfunnsutfordringer og fremmer demokratiske verdier, legger hun til. 

Fokuset på vår søknad “LIFE: Euroleague for the Life Sciences” er hvordan vi sammen kan utdanne neste generasjons endringsagenter som kan bidra til den omstillingen vi trenger for å sikre en mer bærekraftig fremtid. NMBU leder en arbeidspakke på «Digitalisation and strenghtening support for teachers», og er medkoordinator på arbeidspakken som fokuserer på  «Linking education and research».  

NMBU fikk observatørmedlemskap i ELLS fra januar 2023, sammen med tre andre universiteter, og trer inn som fullverdig medlem allerede fra 2024 hvis søknaden om å bli et Europeisk universitet går inn. Svar på søknaden kommer 30. juni.  

Egen studentorganisasjon 

Euroleague Student Association (ELSA) er en organisasjon hvor studenter fra hvert av ELLS-medlemmene jobber sammen for å øke studentmobilitet, samt stimulere til internasjonalt samarbeid og kulturell forståelse.  

Deres mål er å styrke samarbeidet mellom universitetene, bringe studentene sammen og gi dem mulighet til å jobbe i en internasjonal kontekst. ELSA representerer altså studentenes synspunkt i alle saker relatert til ELLS, sier Norberg. 

Studentleder Jens Bartnes er et av medlemmene i ELSA fra NMBU. 

Studentkonferanse: The power of science 

Hvert år avholder ELLS en studentkonferanse, der studentene får muligheten til å presentere sine prosjekter til et internasjonalt publikum. I år avholdes konferansen ved University of Hohenheim i Stuttgart i Tyskland. Konferansen varer i to dager, fra 17. – 18. november, og har temaet «The power of Science – Many perspectives on our world». 

– Konferansen er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye mennesker  – både studenter og undervisere – fra ulike fagområder og universitetet. Samtidig er det en fin anledning til å få en smakebit på hva en ordentlig vitenskapelig konferanse innebærer. Jeg oppfordrer på det sterkeste NMBU-studenter til å melde seg på med sine prosjekter, sier Norberg.  

I løpet av konferansen vil studentene få konstruktiv feedback på sitt arbeid fra likesinnede og eksperter. Mer informasjon om hvordan du melder deg på, finner du her: ELLS Scientific Student Conference: ELLS Conferences 2023 (uni-hohenheim.de).  

Påmeldingsfristen er 16. juni 2023 og interesserte studenter kan kontakte Tonje Nore ved Studieavdelingen.

Fakta

ELLS består av følgende medlemsuniversitet:  

 • BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria 
 • SLU - Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden 
 • UHOH - University of Hohenheim, Germany 
 • WUR - Wageningen University and Ressearch Centre, the Netherlands 
 • CZU - Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic 
 • SGGW - Warsaw University of Life Sciences, Poland 
 • UGent - Faculty Of Bioscience Engineering – Ghent University, Belgium 
 • NMBU - Norwegian University of Life Sciences, Norway 
 • EMÜ - Estonian University of Life Sciences, Estonia 
 • AGRO - L’institut Agro, France 

Det er også to ikke-europeiske partneruniversitet med i ELLS:  

 • HUJI - Hebrew University of Jerusalem, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment 
 • LU - Lincoln University, New Zealand 

Publisert - Oppdatert

Del på