Miljø og naturressurser: Norges beste masterprogram for biologiske fag

Av Cathrine Glosli

Studenter på miljø og naturressurser som fyller vannprøver.
Studenter på miljø og naturressurser som fyller vannprøver. Foto: Gunnhild Riise

Studiebarometeret.no har kåret NMBUs miljø og naturressurser til 2020-årets beste masterprogram innen biologiske fag.

Miljø og naturressurser topper lista: Se den i artikkelen Mastervinneren biologiske fag i Tekna-magasinet.

Fra høsten 2021 byttet studieprogrammet navn til "miljøvitenskap".

Dette er programmet for alle som er opptatt av miljø, klima, globale og lokale forurensning og bærekraftig bruk av viktige naturressurser som jord og ferskvann.

Foto: Håkon Sparre, NMBU

Faglig frihet og tett oppfølging

Mona Henriksen, førsteamanuensis og leder for studieprogrammet, er kjempefornøyd med evalueringen. Hun gjør seg noen tanker om hva hun tror har bidratt mest til studentenes positive rangering:

– Det er en sammensatt vurdering: vi har et bredt faglig miljø, og med det får studentene våre stor faglig frihet og mange muligheter til å velge selv.

– Samtidig er det ikke store klasser, så både studenter og de vitenskapelig ansatte kommer nært på hverandre og får god kontakt. Særlig i forbindelse med masteroppgaven blir det tett og godt samarbeid mellom student og veileder. 

Teori og praksis i arbeidslivet

De ferdige kandidatene på programmet miljø og naturressurser har tverrfaglig spisskompetanse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen. De har også sterke ferdigheter i laboratorie-, felt- og modelleringsarbeid.

Henriksen forteller videre at disse praktiske kunnskapene er arbeidskrevende å gi studentene, men at sluttresultatet er verdt det.

– Muligheten til å kombinere realfaglig kunnskapsarbeid med praktisk feltarbeid er det mange av våre kandidater ute i arbeidslivet som rapporterer at de setter pris på. Det er hyggelig at studentene setter pris på og gjenkjenner alt arbeidet som blir lagt ned i undervisningen, sier hun. 

To av tre på pallen

I 2020 snek miljø og naturressurser seg forbi et annet av NMBUs masterprogram, nemlig naturforvaltning, som har blitt kåret til beste masterprogram tre år på rad

Naturforvaltning havnet i år på en delt andreplass.

– Så totalt vi har to av de tre beste – det er kjempebra, avslutter Henriksen fornøyd. 

Fakta

Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret fra NOKUT. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Interessert i miljø og naturressurser? Les mer om vårt masterprogram her. 

Ikke bachelorgrad? Les mer om vår bachelorgrad her. 

Publisert - Oppdatert

Del på