Medisinsk genetikk

Laboratoriet forsker på arvelige sykdommer og utfører enkelte DNA-tester. 

Identifisering av sykdomsgener hos hund

Etter at alle genene hos hund ble identifisert ved såkalt sekvensering i 2004, er det nå bedre muligheter enn noen gang til å finne årsaken til arvelige sykdommer hos hund. Arbeidet er avhengig av å samle inn blodprøver fra syke og friske individer i de enkelte rasene.

Veterinærhøgskolen har forskningssamarbeid med Norsk Kennel Klub og en rekke raseklubber for å finne årsaken til arvelige sykdommer hos hund og bedre dyrevelferd. Raseklubber som ønsker å arbeide med arvelige sykdommer i en rase kan ta kontakt med Veterinærhøgskolen for å diskutere hvilke muligheter som foreligger til å starte et slikt arbeid.

Skjema/rekvisisjon til DNA-tester

Medisinsk diagnostikk

Kunnskap om genetiske feil hos ulike dyrearter har økt sterkt de siste årene Ved Veterinærhøgskolen utføres enkelte slike analyser i første rekke på hund og hest.

DNA-tester og kontroll av avstamning

For å unngå at det fødes hunder med kjente arvelige sykdommer og samtidig bidra til god dyrehelse og dyrevelferd, hjelper NMBU veterinærer/oppdrettere med å teste om hunder er bærere av enkelte arvelige sykdommer.

Hunder som bærer genvarianter som kan gi sykdom, må brukes med forsiktighet i avl slik at en unngår at det fødes hunder som kan bli syke.

Noen ganger oppstår det også tvil om oppgitt avstamning er riktig, og det kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger. Slike saker vil kunne løses ved hjelp av DNA-analyser av foreldre og avkom.

Publisert - Oppdatert

Del på