Masteroppgave ga jobb

- Jeg hadde lyst til å skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift, fordi det er en fin mulighet til å komme i kontakt med næringsliv og potensielle arbeidsgivere, sier Kristin Alsvik.

Kristin Alsvik har bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NMBU og bachelorgrad i historie fra UiO. Etter å ha fullført to bachelorgrader, valgte hun å fortsette sine studier ved Handelshøyskolen, og nå er hun siste års masterstudent i samfunnsøkonomi, med fordypning i ressurs- og miljøøkonomi.

Photo:

Ønsket å skrive for bedrift
- Allerede i fjor sommer tok jeg kontakt med Statens Vegvesen for å undersøke om de var interesserte i et samarbeid om masteroppgave, forteller Kristin Alsvik.

I vår skriver Kristin masteroppgaven sin i samarbeid med Statens Vegvesen.

Allerede før hun var ferdig med oppgaven fikk hun jobbtilbud fra Statens Vegvesen, og i august begynner hun som prosjektleder med arbeidsplass i Lillehammer. 

Relevant utdanning
Kristin håper hun får brukt mye av det hun har lært i studiet i den nye jobben.

- Spesielt masteroppgaven og emnet ECN 271 Prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder, der jeg var med på å gjøre en nytte -kostnadsanalyse for Statens Vegvesen, er relevant for jobben jeg har fått.

Spennende masteroppgave
Hun forteller at temaet for oppgaven, ”Samfunnsøkonomisk verdi av landskapsinngrep ved vegprosjekter - en betinget verdsettingsstudie” ble valgt i samarbeid med Statens Vegvesen.

 - Formålet med oppgaven har vært å beregne samfunnsøkonomisk kostnad av landskapsinngrep ved ulike utforminger av et vegprosjekt. Statens Vegvesen er i ferd med å revidere sin håndbok for konsekvensanalyser. Det er derfor interessant å se på hvordan landskapsinngrep verdsettes, sier hun.

- Planer for fremtiden?
- Fremtidsplanene er å starte opp i jobben som prosjektleder for Statens vegvesen i Lillehammer i august. Her håper jeg på spennende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.

Publisert - Oppdatert

Del på