Ludvig jobber med togprosjekter i BaneNOR

- NMBU har gitt meg akkurat det jeg trenger i ryggsekken for å kunne bidra konstruktivt i jobben i Bane NOR, sier Ludvig Hambro. Han avsluttet studiene  i by- og regionplanlegging i 2017. 

Kan du fortelle litt om jobben din?
Jeg har akkurat fullført et traineeprogram i prosjektledelse hos Bane NOR (tidl. Jernbaneverket), som er Bane NORs lederutviklingsprogram for nyutdannede. Programmet pleier stort sett å rekruttere 1-3 personer med planfaglig kompetanse. For meg har dette vært utrolig spennende og lærerikt.

Les også: Vilde jobber i energi- og miljøavdelingen i Norconsult

Jeg er nå ansatt i planavdelingen i utbyggingsdivisjonen, og er plassert på prosjektet Hensetting Drammensområdet. Et utrolig spennende prosjekt der vi forsøker å finne et egnet sted for lokalisering av et titalls togparkeringsplasser. Dette er et anlegg allmenheten ikke nødvendigvis ser behovet for, da det ikke er et nytt dobbeltspor eller ny stasjon, men minst like viktig. Uten et sted å parkere togene kan vi ikke øke antallet tog. Det er et prosjekt med stram fremdrift som skal stå klart samtidig med ny stasjon og dobbeltspor gjennom Drammen innen 2024.  Det er veldig spennende å se hvordan man kan utnytte plan- og bygningsloven i slike prosjekter. 

Les mer om studieporgrammet By - og regionplanlegging (5-årig)

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?

Gjennom den femårige masteren i by- og regionplanlegging ved NMBU har jeg fått både en dybde og bredde i planfaget. Det har vært veldig nyttig å ha kombinasjonen av tunge juridiske emner og tverrfaglige og engasjerende gruppeprosjekter med folk fra andre studieprogrammer. Kombinasjonen av dette har gjort at jeg har en god innsikt i plan- og bygningsloven og eiendomsrett. Samtidig har jeg blitt vant til å sette meg inn i nye fagfelt og ta fatt på prosjekter fra ulike vinkler.

Bane NOR er en prosjektorganisasjon der arealplanleggere, bygningsingeniører, geologer, grunnerververe, samfunnsøkonomer og jernbaneteknikere sammen skal forstå store komplekse prosjekter, og passe på at alle tekniske, prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser er ivaretatt. NMBU har gitt meg akkurat det jeg trenger i ryggsekken for å kunne bidra konstruktivt i en slik organisasjon.

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?

Jeg begynte på NMBU rett etter videregående skole og gikk den integrerte femårige masteren. På mange måter ble jeg voksen mens jeg studerte der.

Les også: Eirik jobber med byplanlegging i Nordre Follo kommune

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?

Det jeg husker aller best fra studietiden ved NMBU er de spennende og engasjerende prosjektene jeg har fått være med på med utferder til blant annet Stavern, København, Geirangerfjorden og Kirkenes, og de LANGE kveldene og innimellom nettene på skolen for å gjøre siste "finish" på prosjektet. Man blir utrolig inspirert og engasjert i prosjektene og legger veldig mye innsats og sjel i arbeidet man gjør fordi det faktisk skal brukes av kommuner eller andre offentlige/private aktører.

Det er også veldig sosialt å jobbe sammen med hverandre for å få til noe! Jeg husker også selvfølgelig lange kvelder på lesesalen for å forsøke å knekke "eiendomsjuskoden". Noe jeg også indirekte husker fra NMBU selv om det var et annet sted på kloden var utvekslingen på et halvt år til The University of Western Australia (UWA) i Perth, noe som absolutt anbefales! Selvfølgelig husker jeg også det fantastiske klassemiljøet. Jeg følte at jeg endelig kom til et sted der jet virkelig passet inn sosialt. Vi fant på mye moro i studietiden og holder fortsatt kontakten 3 år etter at masteren var i boks.

Publisert - Oppdatert

Del på