Kjemilaboratoriet

Kjemilaboratoriet tilbyr for tiden kun analyser internt på NMBU.

Testing med reagensrør

Leveringsadresse

NMBU, Kjemilaboratoriet

Oluf Thesens vei 22

Varelevering A, Toksikologi

1433 Ås


Kjemilaboratoriet driftes av Faggruppe for toksikologi ved Veterinærhøgskolen.

Laboratoriet gjennomfører analyser av blant annet veterinære legemiddelrester i miljøet og utvikler metoder for analyser med LC-MS/MS.

Kontakt