Karakterisering av gen ga pris for beste masteroppgave

Av Kai Einar Tilley

Johanna H. Wagnerberger har i sin oppgave brukt CRISPR-basert genredigering for å karakterisere funksjonen til genet Abcg2b. Dette genet kan gi variasjon i muskelfarge, noe som er et viktig kvalitetsmål i lakseavl.

Fakultetene hadde nominert fire kandidater til prisen for beste masteroppgave i 2020.  Komiteen anbefalte enstemmig at prisen skulle tildeles Johanna H. Wagnerberger for oppgaven CRISPR based functional characterization of the abcg2b gene contribution to muscle pigmentation in Atlantic salmon.

Prorektor for utdanning Solve Sæbø sammen med Johanna H. Wagnerberger som fikk prisen for beste masteroppgave i 2020.
Prorektor for utdanning Solve Sæbø sammen med Johanna H. Wagnerberger som fikk prisen for beste masteroppgave i 2020. Foto: Irene Rønold

Wagnerberger har skrevet  masteroppgaven ved Fakultet for Biovitenskap med Simen Rød Sandve som hovedveileder. Masteroppgaveprosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom NMBU/Biovit og Aquagen.

–  Jeg satte stor pris på å få være en del av en forskergrupper i arbeidet med masteroppgaven. Det å skrive masteren på et annet fakultet enn der jeg gjennomførte studieprogrammet var enkelt.  Min oppfatning er at det ikke er like lett ved andre institusjoner, sier prisvinner Wagnerberger og fortsetter:

– At forskergruppen i tillegg var liten førte til at jeg fikk veldig god og tett veiledning, og et personlig forhold til de som var ansvarlige for meg. Det jeg satte mest pris på var jo at jeg ikke ble en masterstudent i et hav av andre masterstudenter, men at jeg ble sett og at veilederene hadde tid til meg og min oppgave.

Wagnerberger har i sin oppgave brukt CRISPR-basert genredigering for å karakterisere funksjonen til genet Abcg2b. Dette genet kan gi variasjon i muskelfarge, noe som er et viktig kvalitetsmål i lakseavl.

Imponert komite

I komiteens begrunnelse heter det:

«Komiteen er imponert over Wagnerbergers arbeid. Oppgaven går i dybden, da den både tester og evaluerer ulike metoder som brukes i oppgaven. Abcg2b-genets rolle i cellenes fettransport karakteriseres i detalj ved å kombinere mikroskopi og maskinlæringsalgoritmer. Oppgaven er oversiktlig og presis, og Wagnerberger presenterer stoffet gjennom et godt og variert språk. Kandidatens formidlingsevne gjør at det er lett å følge analyser, tolkninger og resultater, i tillegg til at forskningen settes i perspektiv. Oppgaven viser en selvstendig og dyktig kandidat som har levert et helstøpt arbeid.»  

Publisert - Oppdatert

Del på